MEER NIEUWS...

Onderhandelingstraject arbeidsvoorwaarden hervat

Na het SOD van 31 januari 2019 hebben defensie en de defensiebonden gemeld dat het arbeidsvoorwaarden overleg weer hervat zou worden. Op donderdag 7 februari 2019 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. De werkgever en...
Lees meer

Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaarden- akkoord 2017-2018 is van start gegaan

Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder...
Lees meer

Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden- overleg sector Defensie

De ACOM heeft, net als haar zusterorganisatie CNV publieke zaak, op allerlei manieren bezien wat er nodig is om tot een arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat te komen waar de achterban “ja” tegen kan zeggen. Want het belangrijkste bent...
Lees meer

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.