MEER NIEUWS...

Inzetbrief arbeidsvoorwaarden ACOM (CCOOP) aangeboden aan het SOD

Hedenmiddag heeft de CCOOP, de centrale waar binnen Defensie de ACOM en het CNV zijn aangesloten, een inzetbrief aan het Sector Overleg Defensie aangeboden. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (hierna CAO) loopt 1 januari 2021 af en...

Akkoord over Interimregeling ARBO-middelen bij thuiswerken wegens COVID-19

Recentelijk hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de vergoeding van ARBO-middelen voor medewerkers van Defensie die wegens COVID-19 (minimaal 2 uur per dag) thuiswerken. Er zullen ongetwijfeld vele vragen zijn bij werknemers over...

Jaarlijkse herdenking overleden Defensiepersoneel afgelast wegens corona

De Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel gaat dit jaar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door. Dit schrijven de organisatoren, het bestuur van het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, in een brief aan de...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.