Zijn militairen dan toch moordenaars?

Last Updated on 5 maart 2020, 11:17 by

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de uitspraken van de DENK Tweede Kamerleden Öztürk en Azarkan door de beugel kunnen. De betreffende militaire actie had volgens het OM tot doel om te ‘doden met voorbedachten rade’ en dat is in juridische zin ‘moord’. Volgens het OM is bij zeer veel militaire acties, en ook het betreffende bombardement, sprake van het doden met voorbedachten rade en derhalve moord.

Een en ander valt op te maken uit een brief die het OM stuurde aan de advocaat Michael Rupert, die mede namens duizenden militairen en veteranen aangifte had gedaan tegen beide voornoemde Kamerleden. Het OM is ook van mening dat de kwalijke uitspraken ‘niet onnodig grievend’ zijn en dat terughoudend dient te worden omgegaan met het beoordelen en strafrechtelijk vervolgen van uitlatingen gedaan in een live-televisieprogramma (zoals die van dhr. Azarkan bij Pauw), die niet konden worden geherformuleerd, genuanceerd of ingetrokken voordat zij openbaar gemaakt werden, zelfs al zijn de opvattingen van deze persoon reeds bekend.

Het antwoord aangaande de parlementaire onschendbaarheid van Dhr. Öztürk hadden we verwacht en op voorhand was al duidelijk dat dit zou worden voorgelegd aan de strafrechter. Het antwoord aangaande de uitspraken van Dhr. Azarkan hadden wij zeker niet verwacht en wat ons betreft ligt in die zin een stap naar de strafrechter ook voor de hand. (op basis van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering)

Het meest schokkende in het antwoord is, naar onze mening, echter het gegeven dat het OM aangeeft dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van moord.

Het OM beoordeelt immers elke militaire actie waarbij doden vallen in juridische zin als moord, dus elke militair die daarbij betrokken is als een potentiële moordenaar. Als we dat dan doortrekken is elke militaire actie dan een poging tot moord? Is daarbij dan ook bijvoorbeeld elke politieagent die in de lijn van zijn werk een slachtoffer maakt een moordenaar?

Militairen verdienen ons aller respect en waardering en dit staat daar, wat ons betreft, echt haaks op! Ook dot zal worden ervaren als een trap na of een mes in de rug en dat zal de moraal van de militairen niet ten goede komen. Daarnaast doet dat uiteraard iets met het thuisfront. Je zal als jongere maar gewezen worden op “het feit” dat je vader of moeder een militair is en derhalve een (potentiële) moordenaar!

(ex-)militairen, veteranen en hun thuisfront hoeven dit niet te pikken gaf Michael Ruperti al aan, en daar scharen wij ons achter. In die zin rekenen wij erop dat er vervolgstappen gezet zullen gaan worden en verwachten wij ook zeker wel een discussie in de Tweede Kamer.

Wij sluiten dan ook af met het antwoord op de vraag waar dit artikel mee begon. Wat ons betreft zijn militairen geen moordenaars. Militairen hebben het zwaarste beroep ter wereld en verdienen alle respect en waardering. Van ons, van u, van Kamerleden en van het OM. En ik ben geen jurist, maar volgens mij is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is en kan men dus nooit een moordenaar zijn als men niet voor moord veroordeeld is!

Wordt vervolgd lijkt mij zo.