Wat is er aan de hand met Zorgzaam?

Last Updated on 4 oktober 2021, 09:39 by Jan Kropf

De laatste dagen krijgen wij veel vragen over Zorgzaam. Zorgzaam is een stichting zonder winstoogmerk die op 6 oktober 2005 opgericht door de vakbonden voor defensiepersoneel, de zogenaamde “founding fathers”.

Bij de oprichting was het de bedoeling een ziektekostencollectiviteit op te richten voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie (met uitzondering van militairen, die vallen onder SZVK). Ook partners en gezinsleden (t/m de 3e graad naar beneden), medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, reservisten en medewerkers van Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.

Naast de basisverzekering biedt Zorgzaam ook aanvullende ziektekostenverzekeringen (Ster 1 tot en met 5) aan en een comfortverzekering. Deze laatste comfortverzekering komt overigens per 1 januari a.s. te vervallen.

De vragen uit onze achterban zijn veroorzaakt door een onduidelijke e-mail die een deel van de deelnemers heeft ontvangen. Deze e-mail wekt de indruk dat Zorgzaam overgaat naar VGZ- verzekeringen. Dit is niet het geval. Zorgzaam blijft uw zorgverzekeraar doch de uitvoering en administratieve afhandeling wordt vanaf 1 januari a.s. gedaan door de VGZ zorgverzekeringen. VGZ zorgverzekeringen valt, overigens net als Univé die de administratieve afhandeling op dit moment verzorgd, onder de coöperatie VGZ.

De verzekeringsvoorwaarden voor de Zorgzaam zorgverzekeringen, zowel van de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen, zullen door deze administratieve omhanging niet wijzigen. Zoals hiervoor al aangegeven vervalt wel de comfortverzekering per 1 januari a.s. Volgens Zorgzaam zult u geen verschil merken in de service doordat Univé en VGZ onderdeel zijn van hetzelfde concern.

Indien u niets doet ontvangt u, net als in voorgaande jaren, in de maand november uw nieuwe polis van Zorgzaam. Ook verandert er door deze administratieve omhanging niets aangaande de collectiviteitskorting voor andere verzekeringen die u heeft bij Univé. Deze blijven gewoon intact.

U hoeft dus niets te doen!

U krijgt vanzelf een nieuwe polis van Zorgzaam. Deze ontvangt u uiterlijk 12 november a.s. zoals u van Zorgzaam gewend bent.

Voor nadere informatie kunt u ook kijken op www.zorgzaamverzekerd.nl of bellen met de helpdesk van Zorgzaam: 072-527 76 77