Vooruitbetaling compensatie verminderd pensioenperspectief

Defensie en bonden hebben in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 een afspraak gemaakt over het uitvoeren van de ‘Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief’. Een aantal militairen krijgt minder pensioen door de overgang per 1 januari 2019 van de eindloonregeling naar de middelloonregeling. Met deze maatregel krijgen deze militairen een compensatie voor het zogenoemde verminderde pensioenperspectief.

Bij het overleg tussen Defensie en de bonden over de concrete uitwerking van deze maatregel is besloten om bij de compensatie uit te gaan van een individuele berekeningssystematiek. Dit maakt de maatregel eerlijk en goed uitlegbaar. Het implementeren van deze systematiek en de uitvoering daarvan is complex en kost meer tijd dan eerder gedacht. Daarom heeft Defensie besloten om de militairen die in aanmerking komen voor de compensatie alvast een vooruitbetaling te doen. Dit in afwachting van de definitieve implementatie, welke naar verwachting in 2023 afgerond zal zijn. De vooruitbetaling bedraagt het geschatte compensatiebedrag waar een militair in de periode vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2022 recht op heeft.

Nadere informatie en uitleg over de regeling volgt in het najaar.

De vooruitbetaling wordt in november 2022 uitgekeerd.