Voorschot pensioenpremie-inhouding voor militairen in 2019

Last Updated on 25 juli 2019, 14:17 by

Defensie en de bonden zijn overeengekomen dat bij militairen in 2019 een voorschot werknemersdeel pensioenpremie wordt ingehouden van 9,28%. Dit premiepercentage is gelijk aan het premiepercentage dat bij militairen in 2018 is ingehouden. Dit geldt tot er tussen Defensie en de bonden een structurele pensioenregeling specifiek voor militairen is vastgesteld.

Defensie en de vakbonden (sociale partners) zijn het niet eens over de pensioenregeling die per 2019 geldt. Daarover loopt een procedure bij de rechter.

Door het ABP wordt een tijdelijke basispensioenregeling voor militairen 2019 uitgevoerd. Voor deze regeling heeft het ABP eind 2018 een premie vastgesteld.

Sociale partners zijn van mening dat deze tijdelijke basisregeling niet in het belang is van militairen.

Toch moet er nu een afspraak worden gemaakt over de verdeling van de pensioenpremie die moet worden betaald.

Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het om een ‘voorschot premie-inhouding’ gaat. Zodra Defensie en de bonden een structurele Defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen overeengekomen zijn, die de instemming heeft gekregen van de leden van de bonden, wordt door het ABP een pensioenpremie voor deze nieuwe regeling vastgesteld.

Vervolgens maken Defensie en de bonden een afspraak over de verdeling van deze premie tussen werkgever en werknemer. De verdeling van die premie zal dan leiden tot een ‘verrekening’ met de reeds ingehouden ‘voorschot-premie’. Daarbij is afgesproken dat teveel betaalde premie zal worden terugbetaald aan de betrokken militairen, maar dat eventueel te weinig betaalde premie door militairen niet hoeft te worden bijbetaald.

Defensie heeft de bonden uitgenodigd voor een Sector Overleg Defensie (SOD) om te bespreken of de onderhandelingen kunnen worden hervat. De bonden hebben daar in het belang van het Defensiepersoneel positief op gereageerd. Afgesproken is dat er voor eind januari een SOD plaatsvindt.

Voor de brief van de Minister van Defensie van 11 januari 2019 (SOD/1900015). klikt u hier.

Voor de daaraan voorafgaande brief van de Minister van Defensie ( SOD/19.0003) klikt u hier.

Voor het voorstel van de bonden van 3 januari 2019 (SOD/19.0001) klikt u hier.