Voor leden van de ACOM is het nu mogelijk om te stemmen!

Last Updated on 19 juli 2019, 12:34 by

Veel van onze leden hebben aan de ACOM gevraagd of het mogelijk is al voor 12 juli 12:00 uur een stem uit te brengen aangaande het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie.

Oorspronkelijk zou men immers van 12 juli 12:00 uur tot 26 juli 12:00 uur een stem kunnen uitbrengen via de website www.acom.nl.

Veel van onze leden hebben echter al een voorlichting bijgewoond, het ACOM Journaal gelezen of antwoorden gekregen op persoonlijke vragen. Voor sommige leden is de vakantie al begonnen of begint deze zeer binnenkort terwijl deze leden wel gebruik willen maken van hun stemrecht. Om ook deze leden de kans te bieden hun stem uit te brengen is het per direct mogelijk om uw stem uit te brengen aangaande het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat. Uiteraard blijft het mogelijk te stemmen tot 26 juli 12:00 uur. Daarna zullen de stemmen geteld en de commentaren beoordeeld worden. Op 30 juli a.s. zullen wij, net als de vertegenwoordigers van de andere centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie, aan de minister laten weten wat het “oordeel” van de achterban is. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk zullen wij u na dit SOD laten weten of het onderhandelaarsresultaat al dan niet wordt omgezet tot een akkoord.

Wij roepen u op om vooral gebruik te maken van uw stemrecht, elke stem telt en kan het verschil maken!