Verkiezingsuitslag verantwoordingsorgaan ABP

Last Updated on 13 mei 2022, 15:12 by

Onlangs hebben de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP plaatsgevonden. Voor deze verkiezingen stonden 4 kandidaten namens de ACOM op de gecombineerde lijst van het CNV, de ACP, de ACOM en KBO-PCOB. De heren (Jan) Kleian en (Roeland) van Santvoord voor de gepensioneerden en de heren (Ronald) van der Put en (John) van der Hulst voor de actieven.


Helaas hadden de ACOM-kandidaten onvoldoende stemmen om verkozen te worden in het verantwoordingsorgaan.

Wel zijn van onze gezamenlijke lijst de heer (Eric) van Boven en mevrouw (Irène) Nauta namens de deelnemers en mevrouw (Gery) Gorter en de heer (Jan) Smit namens de gepensioneerden verkozen.

Wij danken de kandidaten die namens de ACOM op de lijst hebben gestaan voor hun bereidheid, betrokkenheid en inzet voor en tijdens de verkiezingsperiode en wensen de verkozen kandidaten namens onze gezamenlijke lijst veel succes en wijsheid toe voor de komende zittingsperiode.