Veel onduidelijkheid en oneigenlijke druk inzake tijdelijke regeling vaccinaties COVID-19

Last Updated on 21 maart 2022, 11:04 by

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Deze artikelen kunt u elders vinden op de website van de ACOM. Het laatste artikel voor dit artikel vindt u hier.


Wij worden vrijwel dagelijks benaderd door leden (en niet leden) die onder druk worden gezet om zich te laten vaccineren i.v.m. mogelijke inzet of omdat ze op een “Notice to move” staan of zouden staan.

Ook daar kunnen we kort en duidelijk over zijn. Militairen kúnnen verplicht worden gevaccineerd op basis van de Wet Immunisatie Militairen 1953 en de daaraan gerelateerde Tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19, maar dat is aan strikte voorwaarden gekoppeld om zo de verplichting alleen op te leggen indien dit strikt noodzakelijk is doordat niet vaccineren de (operationele) inzet van de Krijgsmacht in gevaar zou brengen.

Dit impliceert dat alleen voor de volgende “inzetten” de vaccinatie COVID-19 verplicht kan worden:

  • Dienstverrichtingen in het kader van Resolute Support (RS) in Afghanistan;
  • Dienstverrichtingen in het kader van Operation Inherent Resolve (OIR) in Irak;
  • Dienstverrichtingen in het kader van Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen;
  • Dienstverrichtingen in het kader van European Union Liaison and Planning Cell (EULPC) in Tunesië;
  • Dienstverrichtingen in het kader van de European Training Mission (EUTM) in Mali;
  • Dienstverrichtingen in het kader van de VN missie MINUSMA in Mali;
  • Dienstverrichtingen in het kader van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) in Libanon;
  • Dienstverrichtingen in het kader van Operation Gallant Phoenix (OGP) in Jordanië;
  • Dienstverrichtingen in het kader van Force Protection Middle East (FPME) in Jordanië;
  • Dienstverrichtingen in het kader van Air Policing (AP) in Bulgarije.

De tijdelijke vaccinatieregeling COVID-19 is recentelijk aangepast en uitgebreid waardoor, indien de minister (door-gemandateerd aan de Hoofd Directeur Personeel van Defensie) daartoe besluit, dat het verplichte vaccineren ook van toepassing is voor (onder andere):

a. de direct aan een activiteit (waarvoor vaccineren verplicht is) gerelateerde periode van voorbereiding daarop;

b. militairen die zijn aangewezen om binnen 5 weken te kunnen worden uitgezonden of ingezet in een gebied waarvoor vaccinatie verplicht is gesteld.

Maar let op!:

Dit kan alleen indien u daadwerkelijk bent aangewezen voor deze dienstverrichtingen of daadwerkelijk bent aangewezen en als het gaat om te (kunnen) worden ingezet voor dienstverrichtingen die bij bovengenoemde lijst horen.

Het is derhalve niet aan commandanten of leidinggevenden om mensen aan te zeggen, of zelfs maar onder druk te zetten, om zich te laten vaccineren en de vaccinatiestatus van de militairen is nog steeds medisch geheim, en daar mag niemand zelfs maar naar vragen! Indien commandanten (of leidinggevenden) militairen onder druk zetten om zich te laten vaccineren is dat niet alleen ongepast, maar ook in strijd met de gedragscode van Defensie en mogelijk zelfs te toetsen aan de Krijgstucht. Ook is het mogelijk om dienaangaande een klacht in te dienen bij het COID.

Indien u hier (als lid van de ACOM) mee te maken heeft stuur dan een mail met zoveel mogelijk informatie naar info@acom.nl en we zullen u zo goed als mogelijk nader informeren over de stand van zaken en mogelijkheden.