Vaste aanstelling manschappen en korporaals

De vaste aanstelling is per direct van toepassing voor manschappen en korporaals (en vergelijkbare standen en rangen) die FPS2 zijn en voor de overigen op het moment dat ze FPS2 bereiken of worden. Defensie geeft hen bij voldoende functioneren op dat moment (hebben of behalen FPS2) een vaste aanstelling. Deze militairen kunnen er ook de voorkeur aan geven om voor 1 januari 2025 terug te keren naar hun (huidige) tijdelijke aanstelling. 

Om misverstanden te voorkomen: Men functioneert voldoende als er geen dossier bestaat waaruit blijkt dat men op dat moment niet voldoende functioneert!

De sociale partners in de sector Defensie willen met deze afspraak zoveel mogelijk militairen binnen de krijgsmacht zekerheid bieden. De afspraak brengt rechten en plichten met zich mee. Defensie investeert in de professionele ontwikkeling en de persoonlijke groei van de militair. De militair moet bereid zijn zich door te ontwikkelen en zich regelmatig bij te scholen of om te scholen. Ook kan de militair, al dan niet op eigen verzoek, op gezette tijden op een andere functie en/of locatie worden geplaatst. 

De ACOM is verheugd dat, tijdens het reguliere zomerreces, deze afspraak uit het laatste AVW-akkoord is uitgewerkt en hoopt en vertrouwt erop dat ook de andere afspraken uit het laatste AVW-akkoord voortvarend zullen worden uitgewerkt.

Indien u, als lid van de ACOM, vragen heeft over dit onderwerp kunt u dit melden via info@acom.nl

Voor de brief aangaande dit onderwerp klik hier.