Update Coronavirus: Bijeenkomsten van de ACOM gaan niet door, vooralsnog tot 1 juni a.s.

Last Updated on 24 maart 2020, 09:34 by

Update Coronavirus: Bijeenkomsten van de ACOM gaan niet door, vooralsnog tot 1 juni a.s.
In lijn met de maatregelen van de overheid met betrekking tot het indammen van het coronavirus, zullen alle bijeenkomsten van de ACOM, in welke vorm dan ook, b.v. algemene ledenvergaderingen in de regio, regiovergaderingen, seniorenbijeenkomsten enz., die tot 1 juni a.s. gepland staan, GEEN doorgang vinden.
Dit geldt voor alle bijeenkomsten, zowel bij de ACOM in Leusden, als elders in Nederland en het buitenland.


Op het moment dat er weer op verantwoorde wijze bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden zal de ACOM dat bekendmaken.
Voor nu roepen wij u allen op om de adviezen van het Kabinet zoveel als mogelijk op te volgen.
Wij wensen u alle sterkte en wijsheid toe en hopen dat u en de uwen niet geraakt worden door het Corona-virus.
Alleen samen kunnen we de strijd tegen deze onzichtbare vijand overwinnen.