Uitbetaling salarissen Defensie

Last Updated on 6 september 2019, 11:56 by

De laatste tijd worden wij veelvuldig door leden benaderd met de vraag wanneer de loonsverhogingen, ophoging eindejaaruitkering, correcties van de toelagen en eenmalige uitkeringen uitbetaald gaan worden.

Defensie heeft ons laten weten dat de aanpassing van het salarissysteem zorgvuldig moet gebeuren en dat dit tijd in beslag neemt. Defensie heeft aangegeven er naar te streven de aanpassingen zo spoedig mogelijk door te voeren en dat het voornemen is om de uitbetalingen als volgt te laten plaatsvinden:

Defensiemedewerkers in actieve dienst

De eenmalige uitkering van € 300,- (of een evenredig deel) toegekend per 1 augustus 2019 is reeds uitbetaald bij het salaris van augustus.

De eenmalige uitkering van € 300,- (of een evenredig deel) toegekend per 1 augustus 2020 wordt uitbetaald bij het salaris van augustus 2020.

De overeengekomen ophoging van de eindejaarsuitkering van 1,93% over de maanden oktober 2018 en november 2018 gaat eveneens uitbetaald worden bij het salaris van september 2019.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15 % per 1 april 2019 wordt in de maand september met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 bij het salaris van september 2019 uitbetaald.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15% per 1 juli 2020 wordt regulier uitbetaald vanaf juli 2020.

De correcties op de toelagen (TOD, vaar- en oefentoelage, verschuivingstoelage) worden in september uitbetaald.

De tijdelijke loontabel in aanloop naar een nieuw loongebouw wordt ook doorgevoerd bij het salaris van september.

De correcties op de pensioenberekeningen zijn complex en vragen vanwege de individuele berekeningen meer tijd. In december wordt het pensioengevend inkomen voor 2019 opnieuw berekend. En wordt ook de compensatie voor de hogere pensioenpremie uitbetaald. De afgesproken compensatie voor het verminderd pensioenperspectief wordt in het 2e kwartaal van 2020 herrekend en uitbetaald.

UGM/FLO

De eenmalige uitkering van €300 wordt uitbetaald in september 2019 en in augustus 2020.

De overeengekomen verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 oktober 2018 met 1,93% heeft een herziening van uitkeringsgrondslag tot gevolg van de UGM. Deze herziening gaat plaatsvinden in oktober 2019.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15% per 1 april 2019, tevens een herziening van de uitkeringsgrondslag, wordt met terugwerkende kracht vanaf april 2019 in november 2019 uitbetaald.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15% per 1 juli 2020 wordt regulier uitbetaald vanaf juli 2020.