Training vergadertechnieken voor ACOM kaderleden

De ACOM hecht groot belang aan het functioneren en ondersteunen van zijn kaderleden. Met kaderleden bedoelen we leden van medezeggenschapsorganen, (regio)bestuursleden en vrijwilligers in de ruimste zin des woord.

Het ondersteunen en begeleiden van onze gewaardeerde kaderleden staat bij ons hoog in het vaandel en onze opleidingen en trainingen zijn daar een onderdeel van.

Van meerdere kaderleden heeft de ACOM het verzoek gekregen voor een training vergadertechnieken.

Het dagelijks bestuur (DB) van de ACOM heeft dit verzoek opgepakt en nodigt alle kaderleden dan ook graag uit zich aan te melden voor:

Training vergadertechnieken

Maandag 18 september 2023 van 09.30 uur tot 16.30 uur (inclusief informele lunch)

Leerdoelen voor deze training zijn:

  • Ervaren van het deelnemen aan vergaderingen
  • Het toepassen van het (O)BOB-model
  • Kennis nemen van de vergaderstructuur
  • Inzicht in de verschillende vergaderrollen
  • Elkaar aanspreken op de verschillende communicatieniveaus
  • Kennis van het vergaderjargon

Meld je aan als deelnemer via info@ACOM.nl

Indien het aantal belangstellenden groter is dan het maximum gestelde aantal deelnemers voor de geplande training, zal worden overwogen een extra trainingsdag te organiseren.

(Kaderleden zijn leden van de ACOM die bestuurlijke activiteiten voor de ACOM verrichten of participeren in een medezeggenschapscommissie. Indien er plaatsen over zijn in deze training kunnen ook ACOM-leden participeren die geen kaderlid zijn)