Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ).

Last Updated on 25 maart 2021, 15:45 by

Ondanks dat het formele overleg is opgeschort hebben de bonden en Defensie, naar aanleiding van de situatie dat militairen voorafgaand aan een inzet, vaarperiode, oefening of andere situatie verplicht in quarantaine worden geplaatst, afspraken gemaakt over een Tijdelijke Regeling Vergoeding Quarantaine (TRVQ).


Militairen die verplicht in opdracht van het Hoofd Defensieonderdeel in quarantaine moeten in verband met varen, oefenen, vliegen, inzet, verblijf in het buitenland of om een andere reden verplicht in quarantaine dienen te gaan komen op grond van deze TRVQ in aanmerking voor een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding in geld en tijd en is mede afhankelijk van de plaats waar de quarantaine plaatsvindt, namelijk thuis of op een andere locatie.

De vergoeding in geld
Bij een quarantaine die thuis wordt doorgebracht heeft u aanspraak op een vergoeding ter hoogte van € 20,- voor elke werkdag en € 30,- voor elke zaterdag, zondag en feestdag.
Bij een quarantaine op een andere locatie heeft u aanspraak op een vergoeding ter hoogte van € 60,- voor elke werkdag en € 90,- voor elke zaterdag, zondag en feestdag.
Voor alle duidelijkheid: de hier bovengenoemde bedragen zijn brutobedragen.

De vergoeding in tijd
Bij een quarantaine die thuis wordt doorgebracht heeft u recht op 4 uren quarantaineverlof voor elke zaterdag, zondag en feestdag. Bij een verplichte quarantaine op een andere locatie ergens heeft u recht op 8 uren quarantaineverlof voor elke zaterdag, zondag en feestdag.
Deze verlofuren kunnen binnen een periode van 12 maanden door u worden opgenomen of indien u dit wenst in geld worden vergoed. Het betreft hier een recht. De vergoeding in geld per uur bedraagt 1/165 deel van uw maandsalaris (bijlage A Inkomstenbesluit militairen).


Vergoeding bij quarantaine in andere situaties
De militair krijgt de TRVQ alleen als het gaat om een quarantaineplicht die is opgelegd door Defensie en dan specifiek door het Hoofd Defensieonderdeel.
In andere situaties, bijvoorbeeld wanneer u in quarantaine moet vanwege een besmet familielid, of vanwege een melding in de corona-app, geldt de TRVQ niet.

Vergoeding voor burgers
Aan burgermedewerkers kan geen quarantaineplicht worden opgelegd, maar indien een burgermedewerker in verband met aan de dienst gerelateerde activiteiten op verzoek van de commandant vrijwillig in quarantaine gaat, kan (op grond van artikel 62 IBBAD) een overeenkomstige quarantainevergoeding worden toegekend.


Voor de TRQV klik hier
Voor onze reactie klik hier