Terugbetaling aan (voormalige) militairen vanwege Premie VUT-equivalent en WUL-compensatie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:21 by

Ingehouden premie (VUT-equivalent)

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een premie VUT-equivalent. Dit was een solidariteitsheffing die militairen moesten betalen op basis van een wet.

Defensie en de bonden hebben in 2015 besloten de premie VUT-equivalent te stoppen. Nu is gebleken dat deze inhouding al in 2014 had moeten worden gestopt omdat toen de betaling van de VUT-premie door burgers werd afgeschaft. Dit zal alsnog gebeuren en dat betekent dat militairen, die in 2014 in dienst waren, hun ingehouden premie VUT-equivalent terugkrijgen.

WUL-compensatie

Doordat de premie VUT-equivalent is gestopt, is ook een deel van de WUL-compensatie weggevallen. Dit komt doordat de WUL werd gecompenseerd door de premie VUT-equivalent te verlagen. Defensie gaat dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 herstellen. Ook de militairen die inmiddels uit dienst zijn, ontvangen nog een nabetaling voor zover zij enig jaar van 2015 t/m 2018 in dienst waren.

Volgens Defensie zal de nabetaling zo snel mogelijk in 2019 gebeuren. De uit te keren bedragen per militair worden nu precies berekend.

De ACOM is dan ook benieuwd hoe Defensie dit zal gaan berekenen en uitbetalen. Als Defensie e.e.a. bekend maakt zullen wij dit beoordelen en toetsen. Zo is op dit moment volstrekt onduidelijk op welke wijze deze nabetalingen zullen worden gedaan en bijvoorbeeld ook of dit al dan niet pensioengevend zou moeten zijn/worden.

Wij houden u op de hoogte.