Stuklopen cao-overleg Defensie. Wij gaan je informeren!

Last Updated on 14 januari 2021, 13:11 by

Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst wederom zijn stukgelopen.

De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, biedt noch de werkgever noch dit kabinet voldoende financiële ruimte om een fatsoenlijke cao af te sluiten.

We informeerden alle vakbondsleden hierover al op 24 december via onze websites https://www.acom.nl/nieuws/overleg-afgebroken/

We organiseren een Webinar

Normaal gesproken gaan we de kazernes in om jou en je collega’s te informeren. Door corona is dat helaas niet mogelijk. Daarom hebben de gezamenlijke bonden besloten over enkele weken voor alle vakbondsleden een Webinar te organiseren en jullie op die wijze te informeren. Daarna gaan we de niet-leden van informatie voorzien.

Het webinar voor de leden vindt plaats op 2 februari van 14.00-15.30 uur

Meld je aan!

Zet de datum alvast in je agenda en stuur een mail naar info@acom.nl
Geef in de mail a.u.b. naam, adres, plaats en registratienummer op.

Heb je vragen?

Vooruitlopend op het Webinar kun je ons via de mail laten weten welke vragen je nu al hebt.
Stuur hiervoor een mail naar info@acom.nl

Nadere info volgt

We gaan je de dag vóór het Webinar, op 1 februari, een mail sturen met een unieke link waarmee je het Webinar bij kunt wonen.

We hopen dat we op jouw steun en betrokkenheid kunnen rekenen.

Namens de gezamenlijke vakbonden,
Jean Debie
Jan Kropf
Rob Pulles
Anne-Marie Snels

Nog geen lid van de ACOM? Het webinar staat alleen open voor leden van de deelnemende vakbonden. Wil je toch deelnemen? Word dan vandaag nog lid! Meld je aan via de button hieronder. Je kan natuurlijk ook je collega lid maken, daarvoor ontvang je dan (evenals het nieuwe lid) een geschenk. Ook dit kan via de button hieronder