Staatssecretaris geeft geen openheid over eigen inzet. Bonden zeggen vertrouwen op.

Last Updated on 23 april 2019, 20:59 by

Tijdens het SOD van 23 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd te vertellen wat de extra ruimte is die er volgens haar nog is om verder te praten. De staatssecretaris wilde aan beide verzoeken niet tegemoet komen. De bonden zagen daarop geen andere mogelijkheid meer dan de staatssecretaris te melden dat zij geen vertrouwen meer hebben.

 Weer geen duidelijkheid:

Door de werkgever werd opnieuw aan de defensiebonden gevraagd om, zonder duidelijkheid te geven over de financiële en beleidsmatige ruimte die er is, verder te gaan praten. Zoals door ons eerder gemeld vinden de bonden dat de inzet van de werkgever van 16 april jl. volstrekt onvoldoende is om tot een goed resultaat te kunnen komen. Ook als er nog wat meer financiële ruimte zou zijn dan de werkgever in die inzet heeft gestopt.

Door het ontbreken van het vertrouwen in de ruimte die de staatssecretaris te bieden heeft wilden de defensiebonden dat niet meer doen in de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen. Wij wilden vooraf duidelijkheid en garanties van de staatssecretaris. Toen we na lang aandringen die duidelijkheid niet kregen hield het voor de bonden op. Het overleg is daarmee door de defensiebonden opgeschort, m.u.v. de reorganisaties.

Inzet defensie stelt teleur:

De bonden hebben eind februari de onderhandelingen hervat op basis van toezeggingen van de staatssecretaris dat er duidelijk meer financiële en beleidsmatige ruimte is om tot een serieus beter resultaat te komen dan het door onze leden afgewezen CAO resultaat. Dat zijn wat de defensiebonden betreft loze woorden gebleken. Vanaf februari is ruim twee maanden met elkaar gesproken over datgene wat nodig is om tot een goed resultaat te komen. Die gesprekken hebben wat de centrales betreft geleid tot een inzet van de werkgever die op een klein aantal punten een heel klein beetje beter was dan het vorige resultaat en op een aantal punten zelfs slechter. Dat geldt in ieder geval voor het loonbod en de stappen die de staatssecretaris op het gebied van het loongebouw wilde zetten. En de pensioenregeling en compensatie waren niet beter dan datgene wat in de vorige onderhandelingen op tafel lag. Door het besluit van de staatssecretaris om openbaarmaking van haar inzet te blokkeren, kunnen we jullie hier helaas niet uitgebreider over informeren.

Conclusie:

De bonden zijn van mening dat de inzet van de werkgever te slecht is om over verder te praten. De werkgever vindt zelf dat er een voldoende inzet gedaan is waar verder over gesproken kan worden, maar wil die inzet en extra ruimte die er is niet openbaar maken. Dat feit spreekt wat de bonden betreft voor zich. Het defensiepersoneel staat voor de werkgever niet op één!