Schoffering van uitgezonden militairen door het Kamerlid Öztürk -update met RTL Nieuws en Pauw-

Last Updated on 8 november 2019, 10:10 by

Afgelopen dinsdagavond (5 november 2019) werd in een debat in de Tweede Kamer onder meer gesproken over het voorval in Hawija, Irak. Een triest incident, in de nacht van 2 op 3 juni 2015, waarbij helaas tientallen burgerdoden te betreuren waren. Niet alleen voor de nabestaanden in en in triest maar ook voor de betrokken militairen die moeten leven met deze zware last.

Vele Nederlanders, onder wie de overige Kamerleden en vele militairen en veteranen, hebben echter geschokt moeten aanhoren dat het Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK de Nederlandse luchtaanval als ‘moord’ beschouwde. In een adem door noemde hij de betrokken militairen “moordenaars”. Een schandelijke beschuldiging die het DENK-Kamerlid een aantal keren herhaalde en waarbij hij de voormalige minister van Defensie betitelde als “lijkenverstopper”. Hij weigerde vervolgens deze woorden terug te nemen dan wel zijn waardering uit te spreken voor de militairen.

Wat de ACOM betreft is hiermee echt een grens overschreden. Militairen die waar dan ook ter wereld, in opdracht van de politiek (in het geval van deze missie dus ook het Kamerlid Öztürk), een missie uitvoeren lopen daarbij altijd het risico om zelf het hoogste offer te moeten brengen. Incidenten waarbij slachtoffers vallen worden altijd achteraf getoetst en ook in dit geval is, voor zover ons bekend, door het Openbaar Ministerie geconcludeerd dat er absoluut geen sprake is geweest van fouten of dat er aanleiding zou zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Afschuw en verontwaardiging zijn er ook voor de uitlatingen van een ander DENK-Kamerlid, Farid Azarkan, die in het televisieprogramma ‘Pauw’ woorden van gelijke strekking gebruikte. Dit Kamerlid bracht de euvele moed op te merken dat het “allemaal mooie tv opleverde”. Te triest voor woorden.

mr. Michael Ruperti

Voor de advocaat Michael Ruperti, zelf ook veteraan, was dit voldoende aanleiding om aan te geven dat hij een groepsaangifte zou gaan doen namens belanghebbende veteranen en militairen wegens “haatzaaien, belediging en laster”. Bovendien liggen de woorden en het gedrag van genoemde Kamerleden in de huidige tijd extra gevoelig. Mensen zouden hierdoor licht op het idee kunnen komen om zich op welke (gewelddadige) manier dan ook te keren tegen militairen.

Uiteraard biedt de Grondwet een bepaalde onschendbaarheid voor uitspraken die (onder andere) Kamerleden doen bij de uitoefening van hun functie, maar dat doet niets af aan het feit dat wat ons betreft hier een grens is overschreden. Militairen die hun zware taak uitoefenen hebben van eenieder, dus zeker van volksvertegenwoordigers, recht op respect en op waardering. Maar dit lijkt toch echt meer op de spreekwoordelijke dolk in de rug. Niets doen is dan ook echt geen optie. Voor de voorzitter van de ACOM was dit reden genoeg om zich persoonlijk achter de aangifte te scharen.

Indien gewenst kunt u uzelf nog aanmelden om deel te nemen aan de groepsaangifte. Hiervoor kunt u uw gegevens via de mail aanleveren bij ruperti@cleerdin-hamer.nl


Klik hieronder (download) voor de uitzending van het RTL Nieuws van 7 november 2019, 19:30 uur.


Klik hieronder voor de uitzending van Pauw (BNNVARA) op NPO1 van 7 november 2019.