Nieuws

ABP van de baan

Belangrijk nieuws voor (gewezen) KOO-cadetten

Last Updated on 14 februari 2022, 11:33 by Jan Kropf Recentelijk is er een uitspraak geweest van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) inzake Cadetten die de Korte Officiers Opleiding (KOO) hebben gevolgd. Op basis van deze uitspraak is vastgesteld dat deze cadetten na de afronding van deze KOO maar vóór de start van de…

BKM 005-2022 Uitvoeringsregeling vaccinatieverplichting COVID-19 CXAVG

Defensie heeft foute beslissing inzake vaccinatie hersteld

Last Updated on 13 februari 2022, 14:29 by Jan Kropf Na onze eerdere melding van de in het vorige artikel genoemde bekendmaking (Bekendmaking CZMCARIB 005/2022) bij de Hoofddirecteur Personeel Defensie (HDP) is er veelvuldig contact geweest tussen o.a. CZSK (de Marine), DOPS (directie Operaties), HDP en de bonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de betreffende…

vaccine-5926664_640

Defensie vliegt extreem uit de bocht inzake vaccinatie

Last Updated on 17 maart 2022, 07:48 by In de loop van de week kregen wij steeds meer berichten dat er door CZMCARIB (lokale commandant in het Caribische gebied) de Bekendmaking CZMCARIB 005/2022 was uitgebracht waarin hij aangaf dat het voor grote groepen militairen, geplaatst in het Caribisch gebied, verplicht zou zijn om zich te…

20220208PHN8456

Herstart arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 

Defensie en de vakbonden hebben in het Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022 de ambitie uitgesproken om voor de zomer een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk te maken verbeterd. De veranderingen ten opzichte van vorig jaar…

wwverk

KMar hanteert zonder overleg andere uitleg rechtspositie dienstreizen

Last Updated on 4 februari 2022, 12:31 by De Koninklijke Marechaussee (KMar) hanteert sinds 17 januari jl. bij de beoordeling van dienstreisdeclaraties een van de algemene praktijk afwijkende interpretatie van het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). De ACOM en haar zusterorganisaties VBM, AFMP/MARVER (3 SCO) ontvingen daarover recent signalen van leden. Afwijkende uitleg Besluit Dienstreizen Deze…

Öztürk (De Jonge Turken)

Persbericht

Last Updated on 1 februari 2022, 12:20 by Op 5 november 2019 vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het door Nederlandse F-16’s uitgevoerde bombardement op het Iraakse Hawija, waarbij 70 burgerslachtoffers vielen. Het DENK Kamerlid Selçuk Öztürk maakte de ministers Bijleveld en Hennis-Plasschaert ernstige verwijten. Na afloop van het debat maakte Özturk in een persverklaring duidelijk dat zijn kritiek de…

puzzle-g52babdb07_640

Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022

Last Updated on 29 januari 2022, 06:55 by Jan Kropf De Staatssecretaris van Defensie heeft de defensievakbonden uitgenodigd voor een Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022. De ACOP (AFMP,MARVER en FNV Overheid), CCOOP (ACOM en CNV overheid) en het AC (VBM en BBTV) zullen hieraan gevolg geven, omdat wij het belangrijk vinden om op korte…

Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president

Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

Last Updated on 2 januari 2022, 14:27 by Jan Kropf Enkele weken terug werd op basis van het coalitieakkoord al duidelijk dat Defensie er in de komende kabinetsperiode structureel € 3 Miljard per jaar bij gaat krijgen waarvan € 500 Miljoen voor het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt er in de…

Covid 3

Tijdelijke regeling vaccinaties COVID-19 aangepast (Deel 8 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

Last Updated on 24 december 2021, 08:43 by Jan Kropf In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19…