Nieuws

Knipsel

Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaarden- akkoord 2017-2018 is van start gegaan

Last Updated on 25 juli 2019, 14:04 by Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder stem) één lid (en een plaatsvervangend lid) van zowel Defensie als van…

info-1459077_640

Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden- overleg sector Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:04 by De ACOM heeft, net als haar zusterorganisatie CNV publieke zaak, op allerlei manieren bezien wat er nodig is om tot een arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat te komen waar de achterban “ja” tegen kan zeggen. Want het belangrijkste bent u, de achterban van uw Bond, en in die zin heeft u…

Gebouw ministerie van Defensie in Den Haag entree en gevel aan Het Plein.

Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is van start gegaan

Last Updated on 25 juli 2019, 14:12 by Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder stem) één lid (en een plaatsvervangend lid) van zowel Defensie als van…

(Defensie)meldpunt burnpits

Last Updated on 15 april 2019, 09:29 by Defensie heeft vanaf vandaag een meldpunt voor (oud-)Defensiepersoneel dat is blootgesteld aan de uitstoot van burnpits. Bent u blootgesteld aan burnpits en heeft u gezondheidsklachten? Meldt u dan bij het meldpunt van Defensie maar geef dit dan ook vooral door aan de ACOM. Burnpits zijn kuilen waar…

Overleg in de sector Defensie wordt weer hervat

Last Updated on 15 april 2019, 09:22 by Eerder hebben wij aangegeven dat er nog in de maand januari een vergadering van het Sector Overleg defensie zou worden gehouden en die vergadering heeft, weliswaar op de laatste dag van die maand (31 januari), inderdaad plaatsgevonden. In die vergadering hebben wij afgesproken dat er komende week…

Defensie en Centrales weer om tafel voor arbeidsvoorwaarden

Last Updated on 15 april 2019, 09:20 by De Centrales en Defensie hebben vandaag met elkaar afgesproken de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten.  Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe pensioenregeling…

gerucht

Geruchten, actualiteiten en meer

Last Updated on 15 april 2019, 11:19 by Wij krijgen nogal wat vragen vanuit de achterban aangaande een aantal zaken. Heeft u, als lid van de ACOM, na het lezen van dit artikel nog meer vragen schroom dan niet om die te stellen via info@acom.nl. Op intranet is een artikel van Defensie verschenen waar een aantal…

Cao-bijeenkomst-1024x768

Bijeenkomst vakbonden en MC-leden op 1 februari

Last Updated on 25 juli 2019, 14:14 by Op 1 februari a.s. organiseren alle vakbonden voor defensiepersoneel, die participeren in het georganiseerd overleg, een bijeenkomst voor alle MC-leden binnen Defensie. Het maakt daarbij niet uit of men in het CMC, een DMC, een GMC, een MC of TRMC (of nog een andere vorm van medezeggenschap)…

ABP in hoger beroep tegen uitspraak

Last Updated on 15 april 2019, 09:11 by Op 17 januari 2019 lazen wij op de website van het ABP dat het ABP in hoger beroep gaat tegen het vonnis dat de Rechtbank Amsterdam op 21 december 2018 heeft uitgesproken. Wij hadden op dat moment de formele dagvaarding van het ABP nog niet ontvangen. Wij…