Nieuws

questions-4304981_640

De blog van de directeur werkgeverzaken nader geduid: “Hoe zat het ook al weer?”

Last Updated on 25 juli 2019, 14:00 by Zoals inmiddels bekend is heeft de CCOOP er op 25 maart jl. voor gekozen om vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wij zullen de standpunten van de CCOOP desnoods schriftelijk aanbieden zodat deze standpunten deel uitmaken van het dossier.…

writing-1209121_640

CCOOP en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Last Updated on 25 juli 2019, 14:01 by Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt) besloten om aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie een brief te sturen waarin werd aangegeven dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zou gaan nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Dit had twee belangrijke…

COmmissie

Voortgang arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

Last Updated on 22 maart 2019, 08:59 by Vakbonden en Defensie hebben de afgelopen weken verder gesprekken gevoerd over nieuwe arbeidsvoorwaarden.  Er zijn ideeën, wensen en uitgangspunten gewisseld. Daarbij zijn ook ingewikkelde onderwerpen aan de orde geweest, zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen. De…

ABPSVB

Het ABP schaamt zich echt nergens voor!

Last Updated on 19 maart 2019, 13:04 by Een paar weken terug werden wij door enkele van onze leden gewezen op het terugvorderen van delen van het eerder door het ABP uitbetaalde pensioen. Een vreemde gang van zaken waar wij ons uiteraard direct in verdiept hebben. Uit de op dat moment beschikbare informatie bleek dat…

salarisstrook2

Terugdraaien bijzonder tarief incidentele toelagen

Last Updated on 1 maart 2019, 07:35 by Wij hebben al eerder (en op meerdere manieren) aangegeven dat er een aantal veranderingen zichtbaar waren op de loonstrook van Defensiepersoneel in januari van dit jaar. De onterechte keuze van de werkgever om defensiepersoneel dat werkzaam is in het buitenland en in datzelfde buitenland woonachtig is aan…

el-ambiente-perfecto-para-una-reunion-de-trabajo-1

Ook regulier overleg (naast het arbeidsvoorwaardenoverleg) Defensie hervat

Last Updated on 22 maart 2019, 09:00 by admin Op 22 februari heeft u in een kort bericht kunnen lezen dat er (op dat moment) drie maal gesproken was over arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zijn er echter ook afspraken gemaakt over de mate waarin het overige overleg in de sector Defensie hervat gaat worden. Het vergaderschema van…

Barbara Visser, Staatssecretaris van het ministerie van Defensie

Voortgang onderhandelingen Arbeidsvoorwaarden Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:02 by Donderdag 21 februari hebben vakbonden en Defensie voor de derde keer met elkaar gesproken. Vakbonden en Defensie hebben de wil om tot een goed resultaat te komen, maar de onderhandelingen zijn tegelijkertijd complex. Op dit moment kan helaas niets gezegd worden over de voortgang. Dit komt door…

vergadering01

BCO AV-akkoord 2017-2018 komt eindelijk op stoom

Last Updated on 22 februari 2019, 08:58 by Defensie heeft op 1 februari het defensiepersoneel geïnformeerd over de start van de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 (BCO AV 2017-2018). Deze BCO is veel later van start gegaan dan de defensiebonden graag hadden gezien. Ben jij van mening dat afspraken uit of naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018…

Koudweertrainig Korps Mariniers Harstad, Noorwegen 2017

Onderhandelingstraject arbeidsvoorwaarden hervat

Last Updated on 25 februari 2019, 13:35 by Na het SOD van 31 januari 2019 hebben defensie en de defensiebonden gemeld dat het arbeidsvoorwaarden overleg weer hervat zou worden. Op donderdag 7 februari 2019 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat de gesprekken over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden…