Nieuws

2019-04 Lintjes

Lintjesregen Defensie 2019

Last Updated on 26 april 2019, 14:14 by De dag voor Koningsdag is de traditionele lintjesregen. Bijna drie duizend medeburgers kregen uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een onderscheiding uitgereikt als blijk van waardering en respect voor hun (maatschappelijke) verdiensten. Onder de decorandi ook 15 (oud-)medewerkers van Defensie (burgers, militairen en reservisten) die de…

afbeelding

Schreeuw om openheid

Last Updated on 6 mei 2019, 13:06 by De Staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, namelijk:  Maak duidelijk  welke (eerste) inzet Defensie op 16 april  2019 gedaan heeft om op die dag tot een…

Barbara Visser, Staatssecretaris van het ministerie van Defensie

Staatssecretaris geeft geen openheid over eigen inzet. Bonden zeggen vertrouwen op.

Last Updated on 23 april 2019, 20:59 by Tijdens het SOD van 23 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd te vertellen wat de extra ruimte is die er volgens haar nog is om verder te praten.…

teleur

Inzet Defensie stelt teleur…

Last Updated on 25 juli 2019, 13:58 by Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft, en moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Vandaag hebben de bonden teleurgesteld…

update-1672356_640

UPDATE Arbeidsvoorwaardenoverleg Defensiepersoneel

Last Updated on 25 juli 2019, 13:59 by Vandaag, dinsdag 9 april 2019, hebben de onderhandelaars van de vakbonden en Defensie verder gepraat in de werkgroep arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken is gesproken over diverse onderwerpen, zoals:  toelagen, het loongebouw, het personeelssysteem, de arbeidsmarktpositie, de pensioenregeling en de daaraan verbonden compensatieregeling.   Er is een open…

connect-20333_640

De CCOOP (ACOM) sluit weer fysiek aan bij overleg arbeidsvoorwaarden Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:00 by De CCOOP, waar de ACOM in het sector-overleg Defensie deel van uitmaakt, heeft op 25 maart jl. bekend gemaakt dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zouden nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wat de redenen waren om dit besluit op dat moment te nemen…

questions-4304981_640

De blog van de directeur werkgeverzaken nader geduid: “Hoe zat het ook al weer?”

Last Updated on 25 juli 2019, 14:00 by Zoals inmiddels bekend is heeft de CCOOP er op 25 maart jl. voor gekozen om vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wij zullen de standpunten van de CCOOP desnoods schriftelijk aanbieden zodat deze standpunten deel uitmaken van het dossier.…

writing-1209121_640

CCOOP en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Last Updated on 25 juli 2019, 14:01 by Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt) besloten om aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie een brief te sturen waarin werd aangegeven dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zou gaan nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Dit had twee belangrijke…

COmmissie

Voortgang arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

Last Updated on 22 maart 2019, 08:59 by Vakbonden en Defensie hebben de afgelopen weken verder gesprekken gevoerd over nieuwe arbeidsvoorwaarden.  Er zijn ideeën, wensen en uitgangspunten gewisseld. Daarbij zijn ook ingewikkelde onderwerpen aan de orde geweest, zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen. De…