Overleg over nieuw bezoldigingsstelsel mislukt

Last Updated on 30 juni 2020, 20:37 by

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren, 29 juni, in een vergadering van het SOD gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch over een voor alle partijen aanvaardbaar alternatief.

Vorige week hebben defensie en de bonden intensief met elkaar gesproken over een alternatief voor het nieuwe bezoldigingsstelsel dat op 1 juli geïntroduceerd zou moeten worden conform de afspraken in eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden. De bonden hebben in een ultieme poging om nog ergens te komen hun oorspronkelijke voorstellen bijgesteld, maar ook die waren voor defensie niet acceptabel. Met name op het punt van de aanpassing van een aantal toelages lag er een harde blokkade. Daarmee was de insteek om zowel op het gebied van de tabelvergoeding als op het gebied van de toelages iets te doen niet haalbaar.

Op de oproep van de bonden om in elk geval een inkomensachteruitgang te voorkomen die ontstaat als de tijdelijke toelage niet wordt verlengd wilde de voorzitter geen antwoord geven. Inmiddels is duidelijk dat de tijdelijke toelage verlengd  wordt inclusief de salarismutatie van 3,15% daarover..

Het is de zoveelste keer dat arbeidsvoorwaarden onderhandelingen/de uitwerking van cao afspraken met de werkgever defensie stuk lopen doordat eerder gemaakte afspraken door defensie niet worden nagekomen. Wij beraden ons op verdere stappen.

We zullen de komende dagen een nadere toelichting geven.