Zoals u vermoedelijk al weet is er in meerdere AV-akkoorden voor de sector Defensie overeengekomen dat er, per 1 juli 2020, een nieuw loongebouw (inclusief toelagestelsel) voor militairen komt. De gesprekken hierover tussen de sociale partners (werkgever en bonden) vinden normaliter plaats in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV).

Deze WG AV is (in principe) dé formele werkgroep vallend onder het Sectoroverleg Defensie (SOD) waar afspraken dienaangaande gemaakt kunnen worden. Dit is geregeld in het Besluit Georganiseerd Overleg Defensie. Overigens zou dat in dit specifieke onderwerp ook kunnen in de werkgroep Algemene en Financiële Rechtspositie (WG AFR).

Nu horen en lezen we dat er door Defensie over dit onderwerp gesproken wordt in een “Werkgroep” met vertegenwoordigers van de diverse OPCO’s. Dat kan dan nogal verwarrend overkomen, maar let wel: dit is geen werkgroep waar besluiten genomen kunnen worden! Besluitvorming vindt alleen plaats als er overeenstemming wordt bereikt tussen de sociale partners in een formele werkgroep of het SOD.

Het is uiteraard wel goed om beelden te delen en dat geldt voor zowel de werkgever als voor de bonden. Wel dient er daarbij zeker te worden gesteld dat het gaat om beelden uitwisselen, het risico is immers aanwezig dat er bepaalde verwachtingen worden gewekt bij de betrokkenen.

Aangaande het loongebouw (en toelagestelsel) voor militairen organiseert de ACOM daarom een bijeenkomst op 20 januari 2020 vanaf 10:00 uur in het kantoor in Leusden.

Wij roepen (kader-)leden en bestuursleden dan ook op om zich aan te melden via kaderleden@acom.nl.

Uiteraard wordt voorzien in een lunch en worden de reiskosten vergoed.