Open brief aan de bewindslieden van Defensie

Ultimatum: Vakbondsleden zeggen massaal nee tegen cao-bod Defensie

Beste minister, beste staatsecretaris,

Eind december liepen de onderhandelingen stuk over een nieuwe Defensie-cao die op 1 januari 2021 moest ingaan. Het – inmiddels demissionaire – kabinet Rutte III bleek niet bereid het benodigde extra geld te verstrekken om aan onze cao-eisen te voldoen. Ook wilde de minister tot nu toe geen extra financiële ruimte binnen de Defensiebegroting beschikbaar stellen. Daarom hebben wij als vakbonden de afgelopen weken onze leden geïnformeerd en geraadpleegd.

Wij hielden allemaal dezelfde enquête onder onze leden. Dit waren de centrale vragen:

  • Wat vind jij van het huidige arbeidsvoorwaardenbod van Defensie?
  • Denk je dat er acties nodig zijn om tot een acceptabeler bod te komen óf vind je het bod van Defensie wél acceptabel?

Vakbondsleden van álle Defensiebonden lieten ons massaal weten – het waren Noord-Koreaanse uitslagen – dat ze het magere bod van Defensie afwijzen en acties wensen om een beter resultaat af te dwingen. Dat betekent dat de gezamenlijke bonden acties gaan voorbereiden.

We willen u echter nog eenmaal de kans bieden alsnog met een beter bod te komen dat wél voldoet aan onze eisen. De gezamenlijke bonden willen dat de werkgever Defensie minimaal 2,5 % arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar stelt om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het Defensiepersoneel te komen. Daarmee vragen we écht niet ‘het onderste uit de kan’. Ook wij zijn ons bewust van de huidige economische situatie.

De kabinetspartijen pretenderen, net als vele andere politieke partijen, dat de publieke sector de afgelopen jaren is ondergewaardeerd en schrijven in hun verkiezingsprogramma’s dat er flink geïnvesteerd moet worden. Dat wordt hóóg tijd!

Niet voor niets zijn er bij Defensie 9.250 vacatures. De loonontwikkeling van Defensiepersoneel loopt al decennia achter bij die van de marktsector. De kabinetsbijdrage aan overheidswerkgevers voor arbeidsvoorwaarden is in de periode 1997-2017 met 17% gekort (rapport Evaluatie van het referentiemodel, juli 2017, ministerie BZK). De volledige referentieruimte uit de marktsector is in 20 jaar maar enkele jaren volledig uitgekeerd.

In andere jaren heeft het kabinet met de beleidsmatige knop in het referentiemodel in handen de bijdrage overwegend neerwaarts bijgesteld. Dit leidde onder andere tot een jarenlange nullijn.

Ook Defensiepersoneel wil nú boter bij de vis. Maak daarom nú waar wat u in verkiezingsprogramma’s belooft. Wij verzoeken u dringend binnen 10 werkdagen vanaf heden een SOD te beleggen, waar u met een bod komt dat wél aan onze eisen voldoet. Mocht op vrijdag 26 maart 2021 om 24.00 uur blijken dat u niet op dit ultimatum bent ingaan, dan rest ons niet anders dan acties te gaan voeren. Wij hopen echter dat u uw eigen slogan ‘Personeel op 1!’ alsnog waarmaakt.

Met strijdbare groet,

namens de Centrales van Overheidspersoneel Sector Defensie,