Ook overeenstemming over transitieplan pensioenen voor militairen

Eerder werd door de sociale partners voor Overheid en Onderwijs al overeenstemming bereikt over een hoofdlijnenresultaat en een transitieplan inzake de “Wet toekomst pensioenen”.

Nadat de sociale partners in de sector Defensie eerder al overeenstemming hadden bereikt over het militaire deel van het hoofdlijnenresultaat is dat inmiddels ook gelukt voor het militaire deel van het transitieplan.

Derhalve is er nu een volledig hoofdlijnenresultaat en een volledig transitieplan.

In deze twee stukken staan afspraken over de hoofdlijnen van een eventueel nieuwe pensioenregeling voor eenieder binnen de pensioenregeling bij het ABP. Deze stukken worden nu aan de leden van de aangesloten bonden voorgelegd en uiteraard is een en ander pas definitief als op basis van de mening van de achterbannen een meerderheid voor deze plannen stemt.

Voor nu is het van belang om u kenbaar te maken hoe wij u nader zullen informeren en hoe u uw stem kunt laten meetellen. Het laatste is het meest eenvoudige deel. U kunt, als lid van de ACOM via een mail aan info@acom.nl kenbaar maken of u voor of tegen bent of dat u geen voorkeur heeft. Ook kunt u nadere informatie meegeven. Deze zullen wij meenemen maar we zullen er niet op reageren. Vermeld in uw mail in ieder geval duidelijk uw naam en uw registratie- of peoplesoftnummer zodat we zeker kunnen stellen dat u daadwerkelijk (nog) lid bent van de ACOM. U kunt uw reactie doorgeven tot uiterlijk 8 juni 2024.

Voor nadere informatie kunt u naar de bijeenkomsten die de sociale partners in de sector Defensie (dus de werkgever en de bonden die participeren in het overleg met Defensie waaronder de ACOM) gezamenlijk organiseren.

Deze bijeenkomsten zijn vooralsnog gepland als hieronder vermeld, en allen onder voorbehoud. Check dus regelmatig de website voor de laatste info.

Datum:Tijd:Locatie:
22 mei 202410:00 – 12:00 uurHavelte, Johannes Postkazerne, Zaal Hollandse veld
27 mei 202413.00 – 17.00 uurOirschot, Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne
29 mei 202410.00 – 12.00 uurUtrecht, Kromhoutkazerne
29 mei 202413.00 – 16.00 uurSchaarsbergen, Oranjekazerne
30 mei 202410.00 – 12.00 uurWebinar te volgen via internet
3 juni 202410.00 – 12.00 uurDen Helder, Marine Bedrijf, Sport en OntspanningsVereniging
(MBSOV), De Dukdalf

Daarnaast organiseert de ACOM (minimaal) 2 bijeenkomsten voor leden in Zeist.

Deze bijeenkomsten worden gehouden in het kantoor van de ACOM (Johannes Postlaan 2a, 3705 LN te Zeist) op woensdag 29 mei en op woensdag 5 juni. Op beide dagen is de inloop vanaf 12.30 uur en begint de bijeenkomst om 13.00 uur.

Voor deze laatstgenoemde bijeenkomsten kunt u zich als ACOM-lid aanmelden (onder vermelding van de dag van uw voorkeur, uw naam en uw registratie- of peoplesoftnummer) via info@acom.nl.

Wordt vervolgd.

Klik hier voor het hoofdlijnenresultaat Onderwijs en Overheid.

Klik hier voor het Hoofdlijnenresultaat militairen.

Klik hier voor het transitieplan.