Ook (demissionair) Minister van Defensie stapt op!

Last Updated on 17 september 2021, 16:59 by Jan Kropf

Heden (17 september 2021) vernamen wij dat de Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, haar functie als (demissionair) Minister van Defensie had neergelegd na de aangenomen motie van afkeuring in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Eerder had Staatssecretaris Barbara Visser al aangegeven te stoppen bij Defensie en werd zij (demissionair) Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).


Wij hebben kennis genomen van haar afwegingen en respecteren uiteraard het besluit van Ank Bijleveld-Schouten en bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij Defensie.


Dat doet echter niets af aan het feit dat Defensie zich in zwaar weer bevindt en er nog veel complexe dossiers te slechten zijn. Nu hebben wij geenszins de illusie dat dit zou lukken in de (naar we hopen beperkte) tijd die er nog rest voor er een nieuw Kabinet is, maar nu verder moeten met een minister die naast zijn eigen (zware) ministerie (Veiligheid en Justitie) het ministerschap van Defensie tijdelijk waar moet nemen, terwijl de Staatssecretaris van Defensie ook al weg is, helpt naar onze mening ook niet.
Er is nog veel te doen aangaande Afghanistan. Er zijn nog grote aantallen mensen die de aandacht van de bewindspersonen van Defensie verdienen en Defensie dient alles op alles te stellen om zoveel mogelijk mensen te evacueren die daar recht op hebben. Als we daarnaast constateren dat er nog steeds geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord ligt en er nog invulling gegeven moet worden aan het nieuwe loongebouw en personeelssysteem voor militairen dan moge het duidelijk zijn dat Defensie geen ministerie is wat “een minister er even bij kan doen” en wij hopen dan ook oprecht dat er op korte termijn een Minister (en Staatssecretaris) van Defensie komt die zich volledig kan (kunnen richten op de complexe dossiers die er liggen. Defensie in het algemeen en het defensiepersoneel in het bijzonder verdienen dat!


Ondanks dat we hopen en verwachten dat Ferd Grapperhaus de functie van Minister van Defensie slechts kort zal waarnemen wensen we hem veel wijsheid, energie, succes en plezier toe in de aangepaste rol, maar daar voegen we ook graag het begrip sterkte aan toe. Volgens ons wordt dit alles geen sinecure.