Onderzoek naar chroom 6 op alle defensie locaties tussen 1970 en 2015 afgerond

Last Updated on 31 mei 2021, 15:20 by

 

In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekend gemaakt van dat onderzoek.

(Oud) medewerkers door de hele defensieorganisatie heen kunnen ziek zijn geworden

Ook deze keer liegen de conclusies van het RIVM er niet om. In de onderzochte periode (1970 tot 2015) kunnen medewerkers door de hele defensieorganisatie heen in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Omdat er onvoldoende beschermende maatregelen zijn genomen, kunnen (oud)medewerkers daarvan ziek zijn geworden. Dat kunnen mensen zijn die zelf onderhoudswerk aan legermaterieel deden, maar ook mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen, zoals leidinggevenden en schoonmakers.

Voor de ACOM komt dit helaas niet als een verrassing. Vergelijkbare werkzaamheden en arbeidsomstandigheden zoals die eerder bij de POMS waren onderzocht, kwamen namelijk op veel plekken binnen Defensie voor, zoals bij onderhoudslocaties.

Regeling uitkering chroom-6 Defensie uitgebreid naar alle (oud) medewerkers van defensie die ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom 6

Wij vinden dat (oud)medewerkers die ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 bij Defensie snel en eenvoudig een uitkering moeten krijgen als tegemoetkoming in de schade. Zij moeten daarvoor niet eerst een lastige schadeclaimprocedure hoeven doorlopen. Met dit uitgangspunt zijn de bonden in 2018 al met Defensie de regeling uitkering chroom-6 Defensie overeengekomen voor de (oud)medewerkers bij de POMS.

Defensie en de bonden hebben deze uitkeringsregeling nu uitgebreid naar alle (oud)medewerkers van Defensie die ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6.  

(Oud)medewerker(s) die bij Defensie in de onderzochte periode (1970 – 2015) blootgesteld zijn geweest aan chroom-6 en een aandoening hebben die op de lijst van het RIVM staat, kunnen op voorwaarden aanspraak maken op een uitkering.  Ook nabestaanden van (oud)medewerkers die voldoen aan de voorwaarden hebben recht op een uitkering.

Meer informatie over het RIVM-onderzoek kunt u hier vinden.

https://www.informatiepuntchroom6.nl/

De uitkeringsregeling kunt u hier vinden.

https://www.informatiepuntchroom6.nl/regelingen-chroom-6/

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u als lid ook contact opnemen met de ACOM.