Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden officieel van start

Tijdens een ingelast Sector Overleg Defensie (SOD) op maandag 10 juli jl. gaf onze voorzitter Jan Kropf de Staatssecretaris Christophe van der Maat het signaal dat het verbeteren van de huidige arbeidsvoorwaarden voor ons een hoge prioriteit heeft en dat we dit jaar nog een eerste stap inzake loonontwikkeling zouden willen zetten, dus binnen de lopende Arbeidsvoorwaarden.

Er is in het SOD (kort) stilgestaan bij de inzetbrief van Defensie en de gezamenlijke inzetbrief van de bonden. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat hij voldoende mandaat heeft, zowel financieel als beleidsmatig, om de onderhandelingen te starten. Hij sprak de hoop en verwachting uit dat er nog voor het aflopen van de huidige arbeidsvoorwaarden een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord mogelijk zal zijn.

In de inzetbrief van 8 juni jl. heeft Staatssecretaris Christophe van der Maat al laten weten sterk in te willen zetten op loonontwikkeling. Daarnaast wil hij spreken over toelagen, nieuwe inzetvormen en mobiliteit.

Door de vakbonden van Defensiepersoneel is gewezen op de inzetbrief van vrijdag 7 juli jl., waarin niet alleen loonontwikkeling voor het hele Defensiepersoneel een belangrijk onderwerp is, maar waar ook specifieke voorstellen zijn opgenomen voor bijvoorbeeld burgerpersoneel en personeel in het buitenland.

We bevinden ons in bijzondere tijden, waar de gevolgen van de inflatie dagelijks voelbaar zijn voor iedereen, gaf onze voorzitter Jan Kropf aan. Dit vereist dat we snel aan de slag moeten gaan met de onderhandelingen. Elke dag van uitstel is er één te veel. Hoewel momenteel het Kabinet demissionair is, geldt dit uiteraard niet voor de positie van de “werkgever Defensie”. Als we de intentie van alle partijen willen omzetten in een akkoord voor het einde van dit jaar, moeten we snel handelen en de gesprekken in volle vaart starten. Voor ons is het evident dat we uiterlijk medio oktober/november een onderhandelaarsresultaat voor dienen te leggen aan de achterban als we een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord willen (kunnen) hebben voor het huidige akkoord afloopt. Dat is immers al op 31 december van dit jaar.

Gedurende het proces zullen we u, voor zover de vertrouwelijkheid dat toelaat, op de hoogte houden van de ontwikkelingen via het ACOM-Journaal en onze website. Het is belangrijk om te benadrukken dat aan de onderhandelingstafel tussen de werkgever Defensie en de vakbonden uitsluitend een onderhandelaarsresultaat kan worden bereikt. Of dit resultaat uiteindelijk kan worden omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord, zal afhangen van een uitgebreide raadpleging van onze leden. Over de wijze waarop wij u zullen informeren en raadplegen als er een onderhandelaarsresultaat is zullen we u dan informeren.

We kijken uit naar een open en reëel overleg en zullen ons inzetten om tot een onderhandelaarsresultaat te komen dat wij, bij voorkeur met een positief advies, aan u kunnen voorleggen.


De sociale partners in de sector Defensie streven naar betere arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de inzet en het belangrijke werk die alle medewerkers bij Defensie dagelijks verrichten, waar dan ook ter wereld.

Klik hier voor de inzetbrief van Defensie

Klik hier voor de inzetbrief van de SCO (bonden)