Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensie gaan van start!

De samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de Sector Defensie (SCO = vakbonden van Defensiepersoneel) hebben vandaag een gezamenlijke inzetbrief aan de Minister van Defensie aangeboden.

Met deze gezamenlijke inzetbrief van de vakbonden kunnen, samen met de inzetbrief van Defensie van 8 juni jl. nu de onderhandelingen met Defensie gestart gaan worden. Het is het streven om nog dit jaar te komen tot een nieuw akkoord dat aansluit op het huidige akkoord dat loopt tot het eind van dit jaar. Dat impliceert dat er stevig doorgepakt moet worden om medio oktober/november een onderhandelaarsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen.

De ACOM heeft u de afgelopen periode als lid opgeroepen om voorstellen kenbaar te maken die naar uw mening meegenomen dienen te worden in de nieuwe onderhandelingen. Op deze oproep is veelvuldig gereageerd en deze voorstellen zijn ook meegenomen in de inzetbrief van SCO. De ACOM heeft immers met de andere vakbonden overlegd om de mogelijkheid te bezien om te komen tot een gezamenlijke inzet. Deze inzetbrief is er nu.

Aankomende maandag is er een SOD uitgeschreven en daar zullen Defensie en de vakbonden hun inzetbrief nader toelichten en wordt derhalve gestart met het onderhandelingstraject.

Via het ACOM-Journaal en onze website zullen wij op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Klik hier voor de inzetbrief van Defensie

Klik hier voor de inzetbrief van de SCO (bonden)

Klik hier voor de uitnodiging voor het SOD op 10 juli 2023