Onderhandelaarsresultaat AVW Defensie bereikt!

ACOM-Leden kunnen vanaf nu stemmen!

De laatste maanden hebben de sociale partners in de sector Defensie (vakbonden en de werkgever) zeer vertrouwelijk onderhandeld over een arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie. Op 28 mei 2024 is er vervolgens in het Sector Overleg Defensie (SOD), onder voorzitterschap van de Staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, een onderhandelaarsresultaat bereikt.

Het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord (2024) werd voor het eerst in vele jaren aan de leden van de in het sectoroverleg Defensie aangesloten vakbonden/centrales voorgelegd op een dusdanig moment dat het definitief werd voordat de oude afliep. De sociale partners gingen toe ook samen het land in om het pakket toe te lichten en mensen in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen. Dat alles werd, naast de inhoud van het totale pakket, enorm gewaardeerd door het defensiepersoneel.

Dat kan dus nog sneller. Het huidige arbeidsvoorwaardepakket “loopt af” op 1 januari 2025 en de sociale partners gaan zeer binnenkort, en wederom gezamenlijk, het land in om een en ander toe te lichten en de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen.

Het voorliggende pakket heeft een looptijd van 1 januari 2025 tot 1 september 2026 en bevat, zeer kort samengevat (voor de volledige tekst verwijzen wij naar het resultaat via de link onderaan deze pagina), onder andere de volgende elementen:

Incidentele, eenmalige en structurele loonontwikkelingen:

 • Een incidentele loonontwikkeling van 5% over de maanden oktober, november en december 2024 à dit is dus al tijdens de looptijd van het huidige akkoord en feitelijk is dit voor de belanghebbenden in materiële zin het vervroegen van de loonsverhoging van 1 januari 2025 naar 1 oktober 2024;
 • Eenmalige uitkeringen van € 500 in september 2024 (dus ook al tijdens de looptijd van het huidige akkoord) en € 350 in juli 2025;
 • Structurele loonontwikkelingen van 5% op 1 januari 2025 en van 2% op 1 januari 2026.

Mobiliteit

 • De forfaitaire tabellen (E, N en O) worden vanaf 1 januari 2025 gebaseerd op € 0,23 per kilometer i.p.v. op € 0,21 per kilometer waardoor tegemoetkomingen in de reiskosten in deze met ca 9,5% stijgen;
 • Tabel H wordt vanaf 1 januari 2025 gebaseerd op € 0,23 per kilometer
 • Voor woon-werkverkeer (tabel E en N) wordt het aantal kilometers waarvoor maximaal een tegemoetkoming wordt verstrekt vanaf 1 januari 2025 verhoogd van 94 naar 125 kilometer;
 • Vanaf 1 januari 2025 wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,35 per dag.

Militaire inzet en toelagen

 • Er worden op 1 januari 2025 en 1 januari 2026 weer stappen gezet om de VROB vergoedingen voor varen, oefenen en bijzondere inzet voor groepen meer naar elkaar te brengen.

Aanvullende maatregelen

 • per 1 januari 2026 wordt de uitzendgratificatie verhoogd naar netto € 1500;
 • de uitzendgratificatie wordt niet meer maximaal eenmaal in de gehele loopbaan toegekend, maar na elke periode van 365 dagen van deelname aan vredesoperaties dan wel humanitaire operaties;
 • Ten aanzien van het verleden geldt dat militairen die op 1 januari 2026 in dienst zijn, en langer dan 365 dagen uitgezonden zijn, per extra periode van 365 uitgezonden dagen alsnog een uitzendgratificatie van € 1.000 netto ontvangen;
 • Vanaf 1 januari 2025 kunnen de kosten voor de aanschaf van een paspoort voor defensiepersoneel gedeclareerd worden indien het paspoort om redenen van dienst daadwerkelijk benodigd is;
 • Burgermedewerkers kunnen in 2025 voor uitgaven die sportbeoefening bevorderen eenmalig een bedrag van maximaal € 100 declareren.

Voor het bereikte onderhandelaarsresultaat klik hier.

Hoe nu verder?

De sociale partners zullen, zoals aangegeven, samen het land in gaan om e.e.a. toe te lichten en u in de gelegenheid te stellen vragen te stellen. De locaties van deze gezamenlijke voorlichtingen kunt u bekijken via de link onderaan deze pagina.

De online versie van het ACOM Journaal is inmiddels verschenen en de papieren versie ligt (DV) op dinsdag 11 juni op de mat. In dit ACOM Journaal treft u ook een nadere duiding aan van de ACOM en inmiddels kunt u, als lid van de ACOM, uw stem kunt uitbrengen. U kunt daarvoor gebruik maken van een stemformulier tot en met 30 juni 2024.

Op 2 juli a.s. is er een SOD waarin de in het SOD participerende vakbonden, via het 4-centrales-model, laten weten wat de achterbannen (leden van de betreffende bonden) van het onderhandelaarsresultaat vonden. Indien 3 of 4 centrales voor zijn wordt het een arbeidsvoorwaardenakkoord, als 3 of 4 centrales tegen zijn wordt het geen akkoord en als de stemmen staken (2 voor en 2 tegen) beslist de voorzitter van het overleg.

Klik hier voor het ACOM Journaal.

Klik hier om als ACOM-id uw stem uit te brengen.

Klik hier voor informatie over de gezamenlijke voorlichten van de Binden en Defensie.