Update inzake onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden 2024

Op vrijdagmiddag 3 november 2023 is in een speciale vergadering van het sectoroverleg Defensie (SOD) een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie overeengekomen. Dit resultaat zal de komende tijd door vertegenwoordigers van de vier centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) én Defensie aan belanghebbenden worden toegelicht. Het gaat immers om uw belangen en uiteindelijk bepalen de leden van de (bij SCO-DEF aangesloten) bonden of dit resultaat daadwerkelijk wordt omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord.

De bij de SCO-DEF de aangesloten bonden zullen in het SOD van dinsdag 12 december 2023 aangeven of de respectievelijke achterbannen al dan niet in kunnen stemmen met het bereikte onderhandelaarsresultaat. Als in die vergadering de meerderheid van de SCO-DEF aangeven in te stemmen is er sprake van een arbeidsvoorwaardenakkoord, als 2 van de SCO-DEF voor stemmen en 2 tegen stemmen is het aan de Minister van Defensie om te beslissen of het al dan niet een akkoord wordt.

De ACOM legt het bereikte onderhandelaarsresultaat de komende periode voor aan de leden, en zal in de komende editie van het ACOM Journaal, die op vrijdag 10 november online beschikbaar is gekomen (en op de gebruikelijke wijze de komende dagen op uw deurmat zal vallen), een uitgebreide toelichting geven aangaande het bereikte resultaat. U kunt nu, als lid van de ACOM, tot uiterlijk vrijdag 8 december 2023 via de website laten weten of u al dan niet in kunt stemmen met het bereikte onderhandelaarsresultaat.

Voor het volledige arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat 2024 klikt u hier.

Voor de arbeidsvoorwaardenspecial van het ACOM Journaal klikt u hier.

Om, als lid van de ACOM uw stem uit te brengen inzake het AVW-onderhandelaarsresultaat klikt u hier.