‘Militaire kinderen’ vanaf 1 april 2022 van Zorgzaam naar DSW

Last Updated on 4 april 2022, 08:56 by

Militaire kinderen’ zijn kinderen waarvan de ouders beiden militair zijn of er is sprake van een één oudergezin waarvan de ouder militair is.

Het is in Nederland gebruikelijk dat kinderen voor een zorgverzekering met hun ouders meeverzekerd worden. Bij militaire kinderen is dat niet mogelijk. De ouders van militaire kinderen vallen buiten de Zorgverzekeringswet en zijn verzekerd bij de SZVK. Deze verzekering is alleen bedoeld voor militairen. Tot op heden zijn de militaire kinderen verzekerd bij Zorgzaam. Dit is echter niet langer mogelijk. Om te voorzien in een nieuwe zorgverzekering voor de ‘militaire kinderen’ heeft de SZVK  afspraken gemaakt met DSW Zorgverzekeraar.

2022 is een overgangsjaar

Vanaf 1 april 2022 worden nieuwe ‘militaire kinderen’ bij DSW verzekerd. Dit zijn de kinderen die na 1 april 2022 worden geboren. U kunt dit bij voorkeur digitaal regelen. Kijk op www.szvk.nl/Militaire-kinderen voor het aanmeldformulier of bel het telefoonnummer 088- 0 270 700.

Voor de kinderen die op dit moment al als ‘militair kind’ bij Zorgzaam verzekerd zijn, verandert er dit jaar nog niets. Deze kinderen worden vanaf 1 januari 2023 ook bij DSW verzekerd. De ouders van deze kinderen zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Op www.szvk.nl/Militaire-kinderen is meer informatie terug te vinden over de verzekering voor de ‘militaire kinderen’.