Met ‘ruim 50 miljoen extra’ is Defensie bij lange na nog niet waar ze moet zijn.

Last Updated on 19 september 2019, 07:59 by

‘Het gaat nog steeds goed met de economie van Nederland, maar minder goed dan vorig jaar!’ Zo zouden we de strekking van de Troonrede 2019 kunnen samenvatten. “De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog altijd positief. (-) Maar de realiteit is ook dat Nederland de komende jaren in een fase van gematigder groei komt.” De oorzaken van de groeivertraging krijgen we dagelijks door de media voorgeschoteld: Handelsconflicten (met name tussen de VS en China) en de dreigende ‘no deal brexit’.

Weinig verrassends dus, want veel in de Troonrede was dit jaar al gedoseerd ‘uitgelekt’! Of het moet de nieuwe ‘officiële’ look van de majesteit zijn: Een ‘hipsterbaardje’ dat even deed denken aan een naburige vorst uit de twaalfde eeuw.

Websize Prinsjesdag 2 1

Vrijheid als groot goed
In de Troonrede had de koning het veelvuldig over onze vrijheid als groot goed. Zijne Majesteit noemde onder meer operatie Market Garden die “vandaag precies 75 jaar gelden begon. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten.”

“75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel.”

‘Ruim 50 miljoen extra’
Maar in de Troonrede werd verder met geen woord gerept over de hoeders van onze vrijheid: De krijgsmacht, de collega’s die in binnen- en buitenland dag en nacht in de weer zijn waardoor wij, in de woorden van Hendrikus Colijn, rustig kunnen gaan slapen.

Uit de eerder gelekte stukken bleek wel dat Defensie mag uitzien naar ruim 50 miljoen euro extra. “Weer krijgt defensie meer”, werd en wordt hier en daar nauwverholen jaloers-nijdig opgemerkt. Overigens is de krijgsmacht, ervan uitgaande dat die extra fondsen daadwerkelijk in haar knip terechtkomen, er nog lang niet na de nietsontziende kaalslag van de afgelopen decennia.

We kachelen achteruit
Afgezet tegen een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,5% (2020), is wat wij voor onze defensie, de verdediging en borging van onze zo geroemde democratische rechtstaat en vrijheid, een schijntje[1]. Sterker nog, we gaan er niet op vooruit maar we kachelen achteruit. En wij halen bij lang na niet de NAVO-norm van 2% van het BBP. Dit percentage zou in 20214 moeten zijn bereikt, zei minister-president Rutte een jaar geleden nog. Het zal erom spannen!