Maandag 4 december laatste gezamenlijke informatiebijeenkomst Arbeidsvoorwaardenresultaat 2024

Na diverse locaties in het land te hebben bezocht vindt maandag 4 december van 14.00 tot 16.00 uur de laatste gezamenlijke informatiebijeenkomst van de vakbonden en Defensie plaats.


Het betreft een digitale bijeenkomst die zowel via internet (klik hier voor de link via internet) als via het intranet van Defensie te volgen is (klik hier voor de link via Intranet).


Tijdens deze digitale bijeenkomst zal u nader geïnformeerd worden over het bereikte resultaat en bestaat tevens de mogelijkheid om uw vragen te stellen. In het ACOM-Journaal van november (klik hier voor het ACOM-Journaal) vindt u ook het volledige arbeidsvoorwaardenresultaat terug alsmede een nadere toelichting op de diverse onderwerpen die in het resultaat worden benoemd.


In het onderhandelaarsresultaat gaat het niet alleen over een salarisverhoging maar het bevat ook afspraken over aanpassingen in het loongebouw van het burgerpersoneel en afspraken over nieuwe inzetvormen en de daarbij behorende toelagen. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit het onderhandelaarsresultaat. Om een goed oordeel te kunnen vellen over het totale onderhandelaarsresultaat is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten. Het volledige onderhandelaarsresultaat 2024 kunt u hier raadplegen.

Als lid van de ACOM heeft u tot en met 7 december via deze link de mogelijkheid om aan te geven of u al dan niet instemt met het AV-onderhandelaarsresultaat 2024 voor de sector Defensie.
Laat u stem horen!