Laat u niet bedotten!
AVW 2021 Defensie 2021 vs 2022

Last Updated on 18 november 2021, 07:47 by

Vele leden benaderen ons dat ze vanuit de (defensie-)lijn vernemen dat als men “ja” zegt tegen dit “maximale pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” en het tot een akkoord komt, de onderhandelingen voor de CAO voor 2022 direct kunnen beginnen. Dit is onjuist. Defensie kan doorgaans pas aan de onderhandelingen beginnen indien de ruimte daartoe is vastgesteld door “het (demissionaire?) Kabinet. Dan volgt er een inzetbrief van Defensie en inzetbrieven van de bonden (al dan niet gezamenlijk), of er komen eerst inzetbrieven van de bonden en daarna een brief van Defensie.

Gezien de huidige stand van zaken, en de ervaringen van de laatste jaren (of decennia), verwachten wij zeker niet dat we snel met Defensie aan tafel kunnen aangaande de arbeidsvoorwaarden. Allereerst dienen we de uitkomst van het SOD op 2 december a.s. af te wachten en te bezien waar dat ons brengt. Als er geen akkoord komt zullen we, op welke wijze dan ook, moeten praten over een akkoord vanaf 1 januari 2021, als er wel een akkoord ligt zullen we moeten gaan praten over een akkoord vanaf 2 januari 2022. In beide situaties zal er eerst duidelijk moeten worden wat Defensie te bieden heeft alvorens er onderhandeld kan gaan worden!

Wij zien de inzetbrieven van Defensie graag ASAP tegemoet, en gezien alle proefballonnetjes zou je er haast vanuit moeten gaan dat er een inzetbrief komt met voldoende financiële ruimte, maar om de een of andere reden hebben wij daar nog weinig vertrouwen in, en zien wij dat zeker niet gebeuren op korte termijn. Is dat pessimisme? Nee, dat is ervaring.