“Kwaliteit centraal in plaats van looptijd rang” binnen KMar opgeschort

Last Updated on 12 februari 2023, 13:41 by Jan Kropf

Op 26 januari jl. verscheen het KMarMagazine en het lijkt er steeds meer op dat er in elk magazine van een der defensieonderdelen wel weer een zure verrassing voor de bonden verschijnt. In deze editie van de Kmar stond een artikel met als onderwerp “Kwaliteit centraal in plaats van looptijd rang”. In dit artikel werd verwezen naar de nota ‘Kwaliteit voor Anciënniteit’ van de KMar. In deze nota staat dat looptijd in rang er niet meer toe doet en dat op alle vacatures verticale kandidaten kunnen opteren die voldoen aan de eisen, ongeacht de looptijd in rang. Los van de vraag of wij hier voor of tegen zijn is het evident dat het niet aan de KMar is om dit soort nota’s uit te brengen. Dit soort nota’s dienen te worden besproken in het georganiseerd overleg en dit soort zaken kunnen alleen worden geïmplementeerd als daar tussen de sociale partners overeenstemming is bereikt. Dit overleg heeft geenszins plaatsgevonden en van overeenstemming kan dan ook al helemaal geen sprake zijn. En zoals we steeds vaker moeten constateren denken defensieonderdelen dat ze desondanks toch maar kunnen doordrammen en niet geaccordeerde regelingen ten uitvoer kunnen brengen. En dat is onacceptabel.

Tijdens de io REO KMar 27 januari jl. hebben de bonden dan ook geëist dat dit werd stopgezet en daaraan heeft de KMar schoorvoetend toegegeven.

Enkele dagen later verscheen deze rectificatie, met de volgende inhoud, op het intranet:

Voorlopige opschorting van Kwaliteit boven Anciënniteit

Met ingang van 1 januari 2023 is de KMar overgegaan op een nieuwe werkwijze voor het interne werving- en selectieproces, gebaseerd op kwaliteit boven anciënniteit (KbA). In overleg met de vakcentrales is geconstateerd dat het beëindigen van de Procedureregel Loopbaanpatronen KMar overleg met de bonden vereist. Nader overleg is om die reden wenselijk en daarom is overeengekomen dat KbA met ingang van vandaag wordt opgeschort.

Tot nader order wordt de oude werkwijze voor het interne werving- en selectieproces gehanteerd en schetst de Procedureregel Loopbaanpatronen KMar de aanvullende kaders voor het selectie- en functietoewijzingsproces. Reeds toegezegde functietoewijzingen op basis van KbA worden niet teruggedraaid. Voor vacatures die nog open staan of waar de sollicitatiegesprekken nog niet hebben plaatsgevonden, is de oude werkwijze van werving- en selectie van toepassing. Hierbij wordt dus rekening gehouden met een minimale looptijd in rang en het getrapt aanbieden van kandidaten.

Overigens ontvangen wij nog steeds meldingen dat er vacatures open staan waar niet in lijn met deze afspraak gehandeld wordt. Net als bij de andere defensieonderdelen zijn er binnen de KMar klaarblijkelijk ook mensen van overtuigd dat ze zich niet hoeven te houden aan wet- en regelgeving of men gedane toezeggingen en gemaakte afspraken niet hoeft na te komen. Indien u daar, als lid van de ACOM, door benadeeld wordt kunt u contact opnemen via info@ACOM.nl.

Voor het verslag van de betreffende io REO KMar klikt u hier.

(afbeelding: Ministerie van Defensie)