KMar schrapt eenzijdige maatregel rond dienstreizen na druk bonden

Last Updated on 24 februari 2022, 18:02 by Jan Kropf

In een eerder artikel op onze website informeerden we jullie over de eenzijdige wijziging van de regels rond dienstreizen bij de Koninklijke Marechaussee. Sindsdien zijn wij hiertegen in het geweer gekomen. Dit leidde tot veel hulpvragen en verzoeken van leden om bezwaar te maken tegen hun afgekeurde declaraties. Samen met de AFMP/MARVER en de VBM maakten wij onlangs in een brief onze grieven kenbaar aan de staatssecretaris van Defensie. Onder deze druk maande Defensie de KMar uiteindelijk om de maatregel in te trekken. Dit is inmiddels gebeurd. Deze brief kunt u via deze link lezen.

Lees via hier ons eerdere artikel “KMar hanteert zonder overleg andere uitleg rechtspositie dienstreizen” van begin februari. Aanvankelijk bleef een antwoord uit op de brief van de ACOM en onze collega-bonden aan de staatssecretaris van Defensie. Daarom voerden wij de afgelopen weken gezamenlijk flink de druk op. Ook door de collega’s in de medezeggenschap bij de KMar is druk uitgevoerd op de organisatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de erkenning van Defensie dat voorafgaand aan de invoering van de maatregel eerst overleg had moeten worden gevoerd met de vakbonden en de medezeggenschap. Defensie adviseerde de KMar vervolgens dringend om de maatregel in te trekken. Dit heeft de KMar na aandringen uiteindelijk ook gedaan.


Krachtig optreden
Natuurlijk zijn wij blij dat wij dit resultaat voor jullie als ACOM-leden hebben kunnen bereiken. Mooi is dat we in nauwe samenwerking met de andere bonden en medezeggenschap krachtig konden optreden tegen de eenzijdige regelwijziging rond dienstreizen bij de KMar. Wij zijn ook tevreden met het feit dat het in elk geval bij Defensie meer dan duidelijk is dat eerst overleg met de vakbonden moet worden gevoerd voordat de rechtspositie kan worden gewijzigd. We hopen dat nu ook de Koninklijke Marechaussee doordrongen is van de juiste volgorde als het gaat om medezeggenschap. Het Besluit Medezeggenschap Defensie is er immers niet voor niets.


In overleg
De komende tijd gaan we verder met Defensie in overleg over dit onderwerp. De werkgever heeft immers nog steeds de wens om aanpassingen door te voeren in het Besluit Dienstreizen Defensie. Als bond zijn wij altijd bereid om hierover het gesprek met Defensie aan te gaan. Het belang van de achterban zal hierbij voorop staan.

Mocht uw dienstreis afgewezen zijn dan kunt u, nog steeds, bezwaar maken. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken (indien u om redenen van dienst in het buitenland verblijft 13 weken).

Hoewel wij er vanuit gaan dat eerder afgewezen dienstreizen alsnog zullen worden goedgekeurd en nieuwe declaraties direct zullen worden goedgekeurd adviseren wij u om deze termijnen in de gaten te houden.

In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de ACOM.