Kerstpuzzel ACOM Journaal december 2023

Beste ACOM-leden, lezers van ACOM Journaal, in het bijzonder de puzzelaars,
Helaas is door een technische onvolkomenheid de Kerstpuzzel in het decembernummer van ACOM Journaal, niet helemaal correct weergegeven. Het gaat met name om het ontbreken van de lijst met woorden die de puzzelopgave vormen. Zonder die woordenlijst is de puzzel niet op te lossen.

Om u toch de mogelijkheid te geven aan de slag te gaan met de puzzel en hem (eventueel) op te lossen, vindt u hier de complete puzzel. Met excuses en complimenten van de puzzel-chef.

Wij wensen u fijne feestdagen en veel puzzelplezier in 2024

Voor de puzzel klikt u hier.

Voor de opgave klikt u hier.