Inzetbrief arbeidsvoorwaarden ACOM (CCOOP) aangeboden aan het SOD

Last Updated on 29 oktober 2020, 17:35 by

Hedenmiddag heeft de CCOOP, de centrale waar binnen Defensie de ACOM en het CNV zijn aangesloten, een inzetbrief aan het Sector Overleg Defensie aangeboden.


Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (hierna CAO) loopt 1 januari 2021 af en voor we het weten is het zover. Daarnaast hebben we moeten constateren dat een aantal concrete toezeggingen niet zijn waargemaakt op de overeengekomen momenten.

Wat ons betreft dienen, naast uiteraard een loonontwikkeling en enkele andere essentiële zaken, op die dossiers (het levensfasebewust personeelsbeleid, het bezoldigingssysteem voor militairen en het nieuwe personeelssysteem voor militairen) ook echt een stap(je) gezet te worden. In die zin zijn wij dan ook van mening dat er snel gestart moet worden met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2021 en middels onze inzetbrief roepen wij Defensie dan ook op om, mede op basis van onze inzetbrief, deze onderhandelingen te starten.


Zoals te doen gebruikelijk zullen wij de leden raadplegen op het moment dat er een onderhandelaarsresultaat bereikt wordt zodat u kunt meebepalen of dat eventuele resultaat (wat ons betreft) kan worden omgezet in een nieuwe CAO.

Hou daarvoor vooral onze website, het ACOM Journaal en onze social media in de gaten!


Voor de inhoud van onze inzetbrief klikt u hieronder.