Instelling Commissie ’schrijnende gevallen AOW-gat militairen’

Last Updated on 3 september 2021, 15:09 by Jan Kropf

In augustus is de Commissie ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ officieel met haar werkzaamheden begonnen. De commissie is ingesteld door de voormalige staatssecretaris Barbara Visser. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk 100% ontvangen van hetgeen men op basis van de AOW-gat regeling van Defensie mocht verwachten.

Daarnaast onderzoekt de commissie of de uitvoering van de regeling, om wat voor reden dan ook, kan leiden tot schrijnende individuele gevallen.

Drs. Richard van Zwol van de Raad van State zit de commissie voor. De commissie laat zich voor de invulling van haar taken bijstaan door externe deskundigen. Dat zijn in elk geval prof. dr. Gerry J.B. Dietvorst, fiscaal jurist en hoogleraar emeritus aan de universiteit van Tilburg, en dr. Bas Dieleman, belasting- en pensioenadviseur, tevens verbonden aan de VU Amsterdam.

Bent u van mening dat de regeling AOW-gat van Defensie in uw geval niet goed wordt uitgevoerd, of bent u van mening dat de uitvoering van de regeling ervoor heeft gezorgd dat u in een schrijnende situatie bent geraakt? Dan kunt u dat melden aan de commissie.

De commissie zal alle ontvangen meldingen gebruiken om een compleet beeld te verkrijgen en tot aanbevelingen aan Defensie te komen. De commissie zal bij haar advies ook de kaarten betrekken die door gewezen militairen naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

Het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) fungeert als meldpunt waar u uw melding –zonder tussenkomst van Defensie- aan de commissie voor kunt leggen.

De commissie streeft ernaar dit najaar haar eindrapport op te leveren.

Meldpunt CAOP

Meldingen zijn vanaf heden per mail of per post te doen tot 1 oktober. Het meldpunt ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ is ook bereikbaar voor vragen.

Het mailadres is: info@AOW-gatmilitairen.nl

Het postadres is: CAOP

T.a.v. Commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen

Postbus 556

2501 CN Den Haag