In memoriam Leon van der Hulst (67) oud-voorzitter van de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

De ACOM heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van haar oud-voorzitter Leon van der Hulst. Hij was een trotse vader en opa.

Voor hij op 4 april 2014 het voorzitterschap van de ACOM op zich nam, was Leon onder meer onderhandelaar namens de bond, via de CCOOP, in het Sectoroverleg Defensie. Als onderhandelaar voelde hij zich als een vis in het water en hij stond bekend om zijn dossierkennis. Harde onderhandelaar en altijd gericht op een gezamenlijke uitkomst waarin iedereen tevreden kon zijn. Leon is teruggetreden als voorzitter in november 2018.

Leon had speciale aandacht voor de individuele zorg, waaronder de militaire gezondheidszorg, de veteranenzorg en de individuele belangenbehartiging van de leden. Leon had ook een zeer grote betrokkenheid bij de medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland waar hij zich vanaf 10-10-2010 tot aan zijn pensionering heeft ingezet. Zijn inzet en inbreng daar (ter plaatse) is van grote waarde gebleken.

Leon is voor zijn vele activiteiten als vrijwilliger vanaf zijn jonge jaren onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was een trots onderofficier ondanks zijn latere bevordering naar Kapitein. Hij ging in 2004 in dienst bij de ACOM, maar het militair zijn en passie voor de organisatie en al het defensiepersoneel zat in heel zijn hart.

Het bestuur en de medewerkers van de ACOM condoleren de nabestaanden. Wij wensen hun heel veel kracht toe bij de verwerking van dit grote verlies.