Ons bereikte het trieste bericht dat John van Koningsbrugge, gedurende vele jaren bestuurder van de ACOM, op 17 juni is overleden.

Antonius Bernardus John van Koningsbrugge, 74 jaar, was bijna een halve eeuw in tal van functies actief ten behoeve van onze bond. Laatstelijk als lid van het Bondsbestuur, voorzitter van Regio Zuid en als seniorenvertegenwoordiger.

John, “rots in de branding” voor zijn vrouw Anne en zijn gezin, heeft het helaas moeten afleggen tegen “een slopende ziekte”. Een snel verlopende fysieke ondermijning die hem dwong de meeste van zijn bestuurlijke taken neer te leggen.

In onze herinnering zal John van Koningsbrugge blijven voortleven als een beminnelijk mens, een betrokken bestuurder die immer klaarstond voor zijn mensen. Onze gedachten en intens medeleven gaan uit naar zijn nabestaanden

Het Bestuur en de medewerkers van de ACOM wensen de familie van Koningsbrugge veel sterkte bij de verwerking van dit smartelijke verlies.