Hoger beroep ABP van de baan

Last Updated on 16 september 2019, 09:27 by

Op 21 december 2018 heeft de kortgedingrechter in Amsterdam uitspraak gedaan in de rechtszaak die de bonden tegen het ABP hadden aangespannen. Tegen het vonnis heeft het ABP hoger beroep aangetekend. Die zaak zal niet worden voortgezet.

Tussen de Centrales van Overheidspersoneel en de Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie) is op 30 juli 2019 definitief overeenstemming bereikt over de voor militairen geldende pensioenregeling vanaf 1 januari 2019. Tegen die achtergrond zijn partijen overeengekomen de tussen hen lopende procedure bij het Hof Amsterdam in te trekken.

Klik hier voor het vonnis