Hoe zit het nu met “stafadjudanten”?

Het dossier “stafadjudanten” loopt binnen Defensie al sinds de introductie van de eerste stafadjudant binnen Defensie, hoewel lopen wellicht niet de juiste woordkeuze is. Lopen suggereert immers een bepaalde mate van voortgang en daar ontbreekt het toch echt aan. Dat zorgt voor veel onduidelijkheden “in het land”, en vaak wordt er dan gediscussieerd op basis van aannames. Zo wordt er vaak gesteld dat de ACOM fundamenteel tegen “stafadjudanten” zou zijn zonder dat men weet of dat zo is en wat de argumenten zijn om voor of tegen te zijn.

Belangrijk om te weten is dat de bonden in het algemeen en de ACOM in het bijzonder, al zeer lang aandringen op het agenderen van het “dossier stafadjudanten” doch dat dit verzoek tot op heden niet door Defensie wordt gehonoreerd. Als Defensie formeel nog niet over dit dossier wil spreken hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat we hierover niet met u in gesprek kunnen gaan!

Het dagelijks bestuur van de ACOM nodigt geïnteresseerde (staf-)adjudanten en kaderleden van de ACOM dan ook graag uit om over dit dossier in gesprek te gaan en organiseert daartoe een:

Stafadjudantendag

Woensdag 10 mei 2023 van 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief informele lunch)

Locatie (vooralsnog) kantoor ACOM te Zeist

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@ACOM.nl.

Indien het aantal belangstellende groter is dan het maximum toelaatbare aantal deelnemers dan zal er door de ACOM geselecteerd (moeten) worden of worden uitgeweken naar een andere locatie. Als vanzelfsprekend hebben leden van de ACOM uit de doelgroep daarbij een voorkeurspositie t.o.v. niet leden.