Het regent dit jaar een volle week lintjes

Last Updated on 26 april 2021, 12:50 by

De jaarlijkse lintjesregen, traditioneel een dag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de koning, is in 2021 geen eendaagse ‘stortregen’ maar een milde bui die van 26 april tot en met 1 mei over de decorandi in den lande valt. Dit als gevolg van de geldende coronabeperkingen.
Het heeft Zijne Majesteit Willem-Alexander dit jaar behaagt een kleine drieduizend Nederlanders die zich verdienstelijk maakten voor de samenleving, te onderscheiden. Onder hen vanzelfsprekend ook militairen en burgermedewerkers van Defensie.

Voor zover bekend zijn er dit jaar geen leden van de ACOM bij. De verwachting is wel dat zich lopende de lintjesregenweek ACOM-leden melden die vanwege hun vrijwillige inzet en andere verdiensten door Zijne Majesteit zijn onderscheiden. De lintjes worden in deze ‘coronatijd’ ook bij de decorandi thuis uitgereikt.

De namen van de gedecoreerden worden traditiegetrouw gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant die om 13.00 uur uitkomt. De meeste gedecoreerden krijgen een lintje die hoort bij de onderscheiding ‘lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Wie zich op een speciale wijze verdienstelijk heeft gemaakt wordt ‘Officier’ of ‘Ridder’.

De Kanselarij der Nederlandse Orden vermeldt ook nog de graden ‘Commandeur’, ‘Grootofficier’ of ‘Ridder Grootkruis’ (Virtus Nobilitat) in de Orde van de Nederlandse Leeuw (ingesteld in 1815). “Hiervoor komen personen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving, groter dan van hem of haar verwacht mocht worden. Bijvoorbeeld personen die baanbrekend (wetenschappelijk) werk hebben verricht dat nuttig is voor de maatschappij. Het kernwoord is altijd ‘exceptioneel’, oftewel personen met een talent die een briljante prestatie leveren.”