Het coalitieakkoord en Defensie

Last Updated on 16 december 2021, 10:50 by

De kogel is door de kerk. Op 15 december jl. kwam er duidelijkheid over het langverwachte “coalitieakkoord Rutte IV”.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwamen na een lange formatieperiode met het coalitieakkoord voor Rutte-IV. Met name de delen aangaande Defensie zijn voor ons uiteraard het meest interessant. Het (nog te formeren) kabinet stelt structureel én incidenteel extra geld beschikbaar voor Defensie. Structureel gaat het in deze om 3 Miljard Euro, en door incidenteel geld loopt dit binnen de Kabinetsperiode op tot zelfs 4,2 Miljard Euro in 2025.

Belangrijke constatering echter is dat er duidelijk is omschreven dat van deze extra financiële ruimte waarvan expliciet 500 miljoen euro voor het modernisering van het loongebouw en arbeidsvoorwaarden. Ook is er structureel 1,53 Miljard bestemd gereserveerd voor gevechtsondersteuning, inzetvoorraden, digitalisering, innovatie en nieuwe (cyber)capaciteiten en wapensystemen. Het resterende structurele geld is bestemd voor het inlopen en wegwerken van achterstanden bij vastgoed, IT, instandhouding en onderhoud van materieel bij Defensie.

Hoewel er door velen (terecht) geroepen werd om meer zijn wij verheugd. Verheugd omdat Defensie in het algemeen en het defensiepersoneel in het bijzonder eindelijk eens zien dat het (beoogde) Kabinet wel degelijk beseft dat de nood hoog is en er serieus geld naar Defensie moet. Maar ook omdat er nu eindelijk duidelijk is aangegeven dat daarvan, in lijn met de oproep daartoe die zowel Defensie als de ACOM met de collega-vakbonden gedaan hebben, geld naar het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden dient te gaan. Daar spreekt niet alleen respect en waardering uit, het zorgt er ook voor dat dit geld niet alsnog “ergens anders naartoe gaat”.

Het moge duidelijk zijn dat dit wat ons betreft nog niet genoeg is, maar het is wel een serieuze stap in de juiste richting. Ook wordt in deze Kabinetsperiode de overeengekomen NAVO-norm van 2% van het BBP niet gehaald. Wel komt Defensie, naar verwachting, (tijdelijk) op het Europees gemiddeld van het BBP.

Overigens is een en ander in het coalitieakkoord erg summier samengevat en zullen we vermoedelijk nog wel even moet wachten op echte duidelijkheid en concreetheid, maar wat ons betreft biedt dit perspectief.

Wij kijken dan ook uit naar een uitnodiging van de (huidige of toekomstige) Minister van Defensie om samen als Sociale partners in de sector Defensie de modernisering van het loongebouw en arbeidsvoorwaarden uit werken en een nieuwe arbeidsvoorwaardenresultaat te realiseren vanaf 1 januari 2021.