Het ABP schaamt zich echt nergens voor!

Last Updated on 19 maart 2019, 13:04 by

Een paar weken terug werden wij door enkele van onze leden gewezen op het terugvorderen van delen van het eerder door het ABP uitbetaalde pensioen. Een vreemde gang van zaken waar wij ons uiteraard direct in verdiept hebben.

Uit de op dat moment beschikbare informatie bleek dat het ABP van mening was dat er ten onrechte een aanvulling op het pensioen van onze leden was uitbetaald en dat dit diende te worden terugbetaald. Dit baseerde het ABP op het gegeven dat de betreffende leden, in de periode van 2014 tot heden (of een deel daarvan), een volledige partnertoeslag hadden ontvangen van de SVB. Betrokkenen hadden echter ook een aanvulling van het ABP gekregen zonder dat daar overigens door betrokkenen om gevraagd was. Die hadden zij niet mogen ontvangen omdat zij voornoemde aanvulling van de SVB ontvingen.

In de betreffende brieven geeft het ABP aan dat dit heel vervelend is maar dat betrokkenen het geld wel moeten terugbetalen omdat het gaat om geld van alle deelnemers, het komt immers uit de “grote pensioenpot”. Dat laatste is overigens juist doch betrokkenen hebben er niet om gevraagd en de fout is dan ook niet door henzelf gemaakt. Waar de fout wel precies gemaakt is wordt uit de brieven overigens niet duidelijk. Er staat dat het ABP de uitkeringen baseert op gegevens die zij ontvangen van de SVB, en er staat dat er in die aanlevering een fout is geslopen. Er staat echter niet of de SVB foutieve informatie geleverd heeft, of dat het, voor het bij het ABP verwerkt werd, fout is gegaan of dat het door het ABP foutief verwerkt is. Een eerste reactie zou echter zijn om de veroorzaker van de fout (SVB dan wel ABP) aansprakelijk te stellen voor de fout, en in ieder geval niet om het terug te halen bij mensen met een toch al erg klein pensioentje (dat bovendien al jaren niet geïndexeerd is).

Als mensen ten onrechte een aanvulling hebben gehad en krijgen mag die, uiteraard met een goede toelichting, worden gestopt. Daar kan geen misverstand over bestaan. Dat is echter heel wat anders dan eerder uitbetaald pensioen terugvorderen als de betrokken gepensioneerde niets te verwijten valt. Volgens de pensioenoverzichten had men recht op die gelden en men heeft het uitgavenpatroon afgestemd op dat (klaarblijkelijk) gerechtvaardigd was.

Inmiddels hebben ook de media dit onderwerp opgepakt en zijn er meerdere krantenartikelen aan gewijd, is het in het journaal aan de orde geweest en was er op 1 maart jl. een item over te zien in Meldpunt bij omroep MAX. Deze aflevering kunt u hier bekijken als u die gemist heeft.

Wij hebben inmiddels voor het eerste betrokken lid een advocaat in de arm genomen en zullen deze kwestie juridisch aan de kaak (laten) stellen.

Heeft u hier als ACOM-lid ook mee te maken dan kunt u uzelf melden via info@acom.nl. Daarbij verzoeken wij u dan alvast alle relevante informatie toe te voegen.