Herstart formeel overleg tussen Defensie en vakbonden

Last Updated on 13 mei 2020, 15:34 by

Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg per 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de COVID-19 richtlijnen.

Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de COVID-19 periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.

Vanwege de COVID-19 richtlijnen is er wel een nieuwe situatie ontstaan. Partijen bespreken daarom op welke wijze de in het AV akkoord 2018-2020 gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen. We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren