“Extra geld” naar Defensie. En het personeel dan?

Last Updated on 25 september 2021, 10:45 by Jan Kropf

Op Prinsjesdag bleek dat Defensie er vanaf 2022 structureel €95 miljoen per jaar bij krijgt. Een druppel op een gloeiende plaat, oftewel een schamele fooi zoals wij eerder aangaven.

Recentelijk bleek dat er uit een breed gedragen motie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat Defensie nog 300 miljoen extra werd toebedeeld. Meer dan de eerdere 95 miljoen, maar bij lange na niet genoeg. De eerste €95 miljoen waren gelabeld voor munitie, veteranen en de versterking van de inlichtingendienst. De €300 miljoen om “de onderhoudsachterstanden te verkleinen”.

Als we dat wegzetten tegen de veel genoemde €4 miljard om Defensie op orde te brengen (waarmee Defensie ongeveer op het Europese NAVO-gemiddelde zou komen), de ongeveer €7 miljard structureel per jaar die nodig is om op de overeengekomen 2% BBP te komen of de ca €17 miljard die nodig is om uitvoering te geven aan de Defensievisie 2035 is dat nogal een schril contrast.

In deze tijden is elk miljoen er een en is het in ieder geval een heel klein stapje in de goede richting. Daar mogen we dus ook dankbaar voor zijn, maar als de komende regering niet met echt serieuze bedragen over de brug gaat komen zal dat desastreuze gevolgen hebben.

Wat ook nogal vreemd overkomt is dat er bij de extra gelden niet gesproken wordt over de arbeidsvoorwaarden van het zeer betrokken personeel van Defensie. Op veel fronten worden er grotere bedragen genoemd die wel naar personeel kunnen bij andere beroepsgroepen, maar dat halen wij hier niet uit terwijl de salarissen bij Defensie toch echt niet best zijn en er wel sprake is van ca 9000 (militaire vacatures. Hoe fnuikend is dan ook het artikel van 25 september op RTL-nieuws waarin onder meer een politieagent en een basisschoollerares “klagen” over de hoogte van het inkomen. De inkomens zijn respectievelijke dan ook “slechts” €2500 netto voor 5 dagen en €2551,29 netto (inclusief reiskosten) voor 4 dagen. Als we bezien vanaf welke rang en ervaring militairen (en schalen en tredes voor burgers binnen Defensie) op dit inkomensniveau zitten is wel duidelijk dat er aan arbeidsvoorwaarden bij Defensie in het algemeen en de salarissen in het bijzonder nog serieus veel verbeterd moet worden.

Of moeten we beter lezen en is de € 300 miljoen voor het verminderen van onderhoudsachterstand aan het loongebouw? U weet wel, dat loongebouw uit 1917 dat al decennia in de steigers staat en waarvan we met Defensie hadden afgesproken dat er op 1 juli 2020 een nieuwe variant zou zijn ingevoerd.

Als dat een mogelijke besteding is biedt dat in ieder geval perspectief op verbeteringen waar het personeel recht op heeft. Maar iets zegt mij dat deze Euro’s daar niet aan besteed gaan worden.